Специалисти от Дневния център за деца с увреждания в Свищов провеждат обучение на педагози от забавачките

В Свищов стартираха обучения на педагозите от всички детски градини на територията на Общината, а темите за обучение са фокусирани върху детското развитие. Обучението се провежда по инициатива на специалистите на ДЦДУ – гр. Свищов и със съдействието на зам.-кмета Анелия Димитрова, и началникът на отдел „Образование“ Румяна Кузева, които лично се ангажираха с организацията за провеждане на обучителните модули.

Модулите са общо шест и ще бъдат проведени от специалисти от Дневния център за деца с увреждания в три последователни срещи с педагозите. Във всяка от срещите обучителите представят техники, знания и опит в областта на ранното детство, предучилищната подготовка и обучение на деца до 6-годишна възраст. Водещи на обучението от ДЦДУ са Маруся Тасева – психолог и Теменужка Тодорова – директор на Дневния център, които споделят с педагозите опита си за приобщаване на деца със специални потребности, натрупан през последните 10 години.

Коментари

Задължително поле