Спират вторичното разграбване на КТБ

С приетите от парламента текстове се спира вторичното разграбване на КТБ.

Обявяват за недействителни сделки, свързани с фалиралата банка

Гласуването на текстовете продължава утре

Вторичното разграбване на КТБ се спира с промени в Закона за банковата несъстоятелност, които бяха приети окончателно от парламента. Те са предложени от депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид.

Синдиците нямат право да заличават учредени от длъжници обезпечения, с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане, гласят приетите текстове. Уточнява се, че синдиците нямат право да заличават обезпеченията до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката.

За недействителна ще се смята всяка сделка, при която вземане с произход от фалирала банка е прехвърлено на трето лице, ако срещу това не е постъпило плащане или не е получен друг актив. Като в тези случаи за недействителни ще се обявяват и поредица от прехвърляния. Промените се правят, за да не може активи, купени с пари от КТБ, да се прехвърлят през няколко фирми и да се заличат следите им.

Синдиците или Фондът за гарантиране на влоговете могат да предявяват искове пред съда за обявяване на недействителност на сделка или на поредица от сделки в 5-годишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката, гласят още промените. За тези искове няма да се събира предварително държавна такса. В промените е разписано и удължаване на срока, в който всеки кредитор на фалирала банка може да подава иск за недействителност на сделка. Сега той е 2 години, а с промените се удължава на 5 години.

Гласуването на текстовете от закона продължава утре.

Коментари

Задължително поле