Според данни на НСИ: Нивите поскъпнаха с 50% за 5 години

Средната цена на нивите през миналата година достигна 1053 лв. за декар.

Най-голямо е повишението на цените в югозападния район на страната

1462 лв. за дка в Добруджа

Земеделската земя поскъпна с близо 50% за последните пет години, показват данни на Националния статистически институт. През 2014 г. средната цена на декар ниви е била 708 лв., а за миналата година е 1053 лв. за декар.

Най-голямо е поскъпването на нивите в Югозападния район на страната - с над 147% за пет години. Средната цена на сключените сделки в района нараства за периода от 331 лв. на 818 лв. за декар. Причината за това е, че земеделската земя там дълги години беше в пъти по-евтина отколкото в другите части на страната. През миналата година обаче сключените сделки са били на четири пъти по-висока цена спрямо 2018 г. В резултат нивите от Югозапада дори са изпреварили по цени земеделската земя от Южния централен район.

На второ място по поскъпване за последните пет години е Югоизточният район, където повишението на цените е със 72% - от 501 лв. на 861 лв. за дка. Най-малко е поскъпването на нивите в Северозападния и Северния централен район - с около 38%.

Най-скъпи остават нивите в Североизточния район на страната. За последните пет години цената им е нараснала с над 50%, или с близо 500 лв. за дка, като през миналата година сключените сделки са били средно за 1462 лв. за дка.

Средната цена на сделките с ниви в България през 2019 г. достига 1053 лв. за един декар, което е със 7,4% повече в сравнение с 2018 г., обявиха от НСИ. Любопитно е, че средната цена на сделките между физически и юридически лица е 1027 лв. за декар, а при сделки между юридически лица е значително по-голяма - 1122 лв. Това може би се дължи на факта, че фирми продават помежду си по-големи парцели, които са по-удобни за обработка и затова цената им е по-висока.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2019 г. е 300 лв. за декар, като нараства с 37,6% спрямо предходната година. За последните пет години ливадите и пасищата са поскъпнали с 22%. През 2018 г. е имало лек спад в цените им преди отново сериозно да поскъпнат през миналата година.

Само в рамките на миналата година цената на най-скъпите ниви в Североизточния район е нараснала с 7,7%. Но земеделските земи в Северозападния район са поскъпнали повече - с 9,4% до 967 лв. за дка. Най-малко през миналата година е повишението на цените в Северния централен и в Южния централен район - само с 3,6%.
През 2019 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2% по-малко спрямо 2018 г. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е с 43,8% по-висока спрямо предходната година.

През 2019 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район - 69 лв. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район, е 60 лв., а в Северозападния - 50 лв. И в двата района има увеличение на цената на рентата спрямо предходната година - съответно с 1,7% и 4,2%.

Коментари

Задължително поле