Спор за застрашените европари в МОН

Твърдението, че нося пряка отговорност за неблагоприятните констатации, направени от одиторите на ЕК по отношение изпълнението на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, е в абсолютно противоречие с действителността. Това написа в обръщение до медиите Цветана Герджикова шеф на дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” в МОН.

Повод за писмото е поисканата є оставка от служебния министър проф. Николай Денков заради писмото от ЕК, в което са констатирани проблеми в усвояването на парите.

“Проверката на европейските одитори обхваща периода от стартирането на оперативната програма до октомври 2016 г. В този период главен директор на главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” е г-н Иван Модев, а през по-голямата част от периода (до април 2016 г.) ресорният заместник-министър за оперативната програма е самият проф. Денков. Следователно именно те носят отговорност за управлението и изпълнението на програмата в периода”, пише още Герджикова.

Коментари

Задължително поле