Спрете рекламите на лъжливи лекарства

Да се публикуват само след становище на специалисти

Читател съм на „Труд“ отдавна, той е вестник завоювал авторитет и популярност, с голям принос за развитие на нашето демократично общество, отразяващ най-задълбочено и пълно проблемите и недостатъците в растежа на демокрацията.

Във вашия вестник преди време беше отпечатана голяма рекламна публикация със следното много убедително заглавие: „Вече 267 000 души се избавиха от ставни болки в рамките на 36 дни“. Ако приемем, че в България имаме 300 000 и повече болни със ставни болки и те за 36 дни оздравеят, то безработицата ще намалее и благоденствието им ще бъде осигурено. Подобно заглавие не може да се приеме по друг начин освен с възторг и облекчение. Цитирам друг пасаж: „Открит е безоперативен метод за възстановяването на увредените стави“. По-нататък в рекламата е записано: „Революционното откритие е на учени от Чикагския университет по ревматология. Хората, страдащи от дегенеративни изменения на ставите и силна разкъсваща болка, могат най-сетне да се върнат към нормален живот“.

Рекламира се медикамента „FLEXA-PLUS“. Цитирам: „Трайна постоянна болка и невъзможност да се движите“, казва професор Джеймс Д. Рейнолдс от университета в Чикаго и продължава: „Няма значение дали ви болят коленете, китките или гръбнака. Няма значение дали заболяването е на генетична основа или в резултат на претоварване на ставите, или затлъстяване. Болката и деформациите на ставите могат да се преодолеят“.

Разбира се, публикуваната реклама, не може да не впечатли, да събуди особено голям интерес и вяра в хилядите болни в нашата страна от такова терапевтично и консервативно, а не оперативно лечение. Аз лично, като професор и доктор по медицина, прочитайки тази публикация, силно се впечатлих и се зарадвах, тъй като имам силни ставни болки, най-вероятно от износване, и ми бе отказано оперативно лечение.

От досега проведеното консервативно медикаментозно балнеосанаторно лечение не е получен никакъв ефект и реших да се доверя и да използвам описания медикамент „FLEXA-PLUS“ след тази убедителна реклама. След използването му стриктно спрямо указанията, след 45-дневно прилагане и до момента, ефектът от лечението напълно липсва. Болките в коленните стави са с досегашната интензивност и ограниченията в подвижността ми продължават да са налице, както и досега.

Месец след като закупих медикамента, ми позвъниха от фирмата пласьор и пожелаха да се информират за ефекта от лечението, както и бих ли желал да поръчам нов флакон от опаковката. Отговорих им съвсем точно и ясно, че от приложението на медикамента няма никакво подобрение. Заявих, че качествата на медикамента не отговарят на написаното в рекламата. Предложих им в качеството ми на лекар и давайки точния адрес на болницата, в която работя, да ми представят един или двама болни, лекувани с гореспоменатия медикамент, на които да се извършат изследвания (пълни клинично лабораторни и образно рентгенови - КАТ или магнитен резонанс на ставите). Господата не приеха това предложение.

Дотук изложението е само история. Смятам, че за запазване на авторитета на медиите, е необходимо отпечатаната и разпространена информация за медикамента да бъде потвърдена от научни работници - фармацевти и лекари в научни институти в България. А с такива реклами е пълно навсякъде. По този начин считам, че фактите около медикамента ще станат напълно ясни и ще бъде доказан или опроверган ефекта от него. Това би било от полза за медиите - ще имат по-голямо влияние. Обратната теза е, че информацията е само медийна и няма никаква практическа или научна стойност.

Моето лично наблюдение е, че ефекта от лечението с медикамента „FLEXA-PLUS“ за лечение на болки в ставите (широко рекламиран) не отговаря на рекламата. Особено впечатление прави факта, че съгласно рекламата, след втория ден от лечението, болките намаляват, а всъщност това не се получава. Не се получава и рекламираното възстановяване и подхранване на хрущялните клетки. Дълбоко уважавам дейността на професорите Д. Джеймс и Д. Рейнолдс, както и на техния колектив от университета в Чикаго, но моите наблюдения като лекар с дългогодишен стаж в областта, не съвпадат с рекламираното във вестника.

Дълбоко се убедих, че рекламните публикации в българските медии в областта на здравеопазването следва да бъдат рецензирани от научни институти в България, като бъде потвърждавана и удостоверявана лечебната стойност и достоверност на резултатите от прилагането на даден медикамент. Буди недоумение и факта, че такъв полезен, според рекламата, медикамент не се продава и предлага в аптечната мрежа в България. Странно е също и това, че медикаментът се предлага почти „нелегално“ чрез доставка само по частен път от специални куриери по домовете. Странен е и начинът му на ценообразуване - струва 156 лева, като първите 100 обадили се до 15 юли 2017 г., го получават само за 47 лева, т.е. 3-4 пъти по-евтин. Разбира се, ценовата политика на фирмата е нейно право, но драстичните разлики будят сериозни съмнения.

 

Чия е отговорността?

Предлагам най-добронамерено подобни „обяви“ или „реклами“, особено на медикаменти, касаещи чувствителния въпрос за човешкото здраве, да бъдат публикувани само след становище на български висши институти или от Държавната инспекция по лекарствата. Все още обмислям при наличие на достатъчно данни, дали да сезирам СРП или същата да се самосезира по глава IV от НК, за да се изяснят фактите и да понесат отговорност лицата, разпространяващи недоказани и неодобрени медикаменти от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Коментари

Задължително поле