Стопанската академия в Свищов продължава успешно сътрудничество с водеща софтуерна компания

Двустранно споразумение за сътрудничество подписаха ректорът на Стопанската академия „Д. А. Ценов” в Свищов, доц. д-р Иван Марчевски и управителят на ДиУеър ЕООД – София, Симеон Зафиров. Сътрудничеството между свищовското висше училище и софтуерната фирма датира от 2014 г. и след постигнатите резултати през изминалите години двете страни решиха да продължат сътрудничеството. Подписаното в Свищов споразумение очертава насоките на бъдещото партньорство.

Фирма ДиУеър ЕООД – София е основана през 1989 г. от Дамян Иванов и е специализирана в разработването на програмни продукти и информационни системи, тяхното внедряване, поддържане и развитие. Тя е партньор на Microsoft и златен партньор на Oracle. Компанията има седем офиса и сертифицирани партньори в шест града в страната, в които работят над 110 квалифицирани сътрудници. Тя предлага решения за автоматизация на финансово-счетоводната дейност, цялостна автоматизация на бизнес процесите във фирмата, автоматизация на управлението на търговията с течни горива, изграждане на пълнофункционални приложения във всички сфери на човешката дейност. Клиентите на ДиУеър са в широк спектър: държавната администрация; вериги бензиностанции и газстанции; търговски и производствени фирми; фирми, предлагащи застрахователни и финансови услуги; агрофирми; университети и училища.

Началото на двустранното партньорство между Стопанска академия и софтуерната компания е поставено чрез подписан меморандум след проведен майсторски клас „Изграждане на уеб приложения за бизнеса с dWare OS чрез базиран на събитията подход” през 2014 г. за свищовските студенти, воден от тогавашния управител и основател на фирмата Дамян Иванов. Сред основните насоки на сътрудничество през изминалите години са: провеждане на майсторски класове, практически обучения и лекции за студенти и докторанти; предоставяне на софтуерни продукти на ДиУеър за обучение на студентите; реализация на студенти от специалност „Бизнес информатика” в ДиУеър. Специалисти от ДиУеър участваха и в честването на 50 годишния юбилей на катедра „Бизнес информатика” с доклад в практическата секция на конференцията и с лекция пред студентите. Ръководството на фирмата направи дарение на катедра „Бизнес информатика”, а за ползотворното сътрудничество и принос в развитието на специалност „Бизнес информатика”, основателят на фирмата – Дамян Иванов, бе удостоен с почетния знак на Стопанска академия.

Много важен резултат от сътрудничеството е реализацията на студенти от специалност „Бизнес информатика” в ДиУеър. Само за последните 5 години, работа във фирмата започнаха 14 възпитаници на Стопанска академия. Част от тях вече достигнаха до позиции като „Ръководител екип”, „Ръководител проект”, а други са младши експерти. Възпитаниците на Стопанска академия могат да се похвалят с реализирани и успешно работещи проекти, някои от които сложни и мащабни системи от национално ниво, като: централизираната система за цялостно управление на Министерството на здравеопазването и всичките й второстепенни разпоредители; отчетността на Министерството на труда и социалната политика заедно с всичките структури към него; системата за инкасиране на местни данъци и такси; регистър „Договори” в Администрация на Президента. Освен това, свищовските възпитаници активно участват в поддръжката и развитието на системите, внедрени от фирмата.

Коментари

Задължително поле