Съветът по сигурността към Министерския съвет проведе първото си заседание

Снимка: Архив

Под председателството на министър-председателя Бойко Борисов в Министерския съвет се проведе първото заседание на Съвета по сигурността от началото на мандата на правителството. Приети бяха вътрешните правила за провеждане на заседанията. На премиера беше представен отчет за работата на Съвета през 2016 г., както и План за дейността му за настоящата година.

На заседанието участниците одобриха проект на План за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2017 г. Одобрен беше и годишен доклад за състоянието на националната сигурност на страната през 2016 г., който предстои да бъде разгледан на заседание на Министерския съвет и след това от Народното събрание.

Секретарят на Съвета по сигурността представи доклад за постъпила информация, свързана с възможностите за интегрирано управление на ресурсите в сферата на сигурността и отбраната. Това е етап от работата в съответствие със становищата и предложенията, направени по време на последното заседание на КСНС.

Коментари

Задължително поле