Съдията и съвестта

Трима изнасилили сакато момиче, но отървали затвора – един бил осъден условно, а другите на пробация.

Беззаконие ли е това? Не. Това е законно споразумение на прокуратурата с изнасилвачите.

Споразумение с бандити?! Да. Измислено е не у нас, а в САЩ, където така се решават над 90% от делата. По-евтино и по-ефективно. Присъдата веднага влиза в сила и е осъдителна (макар и по-ниска), докато при триинстанционното производство, което трае с години и трие паметта на очевидците, тя е непредвидима, ненавременна и следователно безсмислена.

Тъй ли е, или e инак? Този спор у нас отдавна върви. Но една подробност се подминава случайно или умишлено - че одобрението на споразуменията не е задължително. Съдията може да каже „не“, ако прецени, че намаленото наказание на някой злодей е неморално. И най-добрият закон в ръцете на лош съдия може да стори зло и обратното. Въпросът е дали съдията е, или не е в споразумение със съвестта си.

Коментари

Задължително поле