Съдът отмени формулата за сметките за парно

Съдът обяви за нищожни текстове от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост.

Промените са направени от зам.-министър, който няма право да издава нормативни актове

Досегашните сметки са легални

Формулата за определяне на сметките за парно беше отменена от съда. Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожни текстове от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, както и от Наредба №16-334 за топлоснабдяването, съобщиха от пресцентъра на ВАС.

Делото срещу формулата за определяне на сметките за парно беше образувано през 2017 г. от трима граждани. Решението на съда може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС. Досегашните сметки за парно обаче са валидни, коментираха юристи. А за да има нови сметки трябва да се приеме нова наредба, или решението на ВАС да бъде обжалвано.

Мотивът за обявяване за нищожни на текстове от Наредбата №16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването е, че са издадени от некомпетентен орган, в случая - от зам.-министъра на икономиката и енергетиката, наредил и обнародването є в “Държавен вестник”. Според върховните магистрати въпреки наличието на изрична заповед за заместване на министъра, зам.-министърът не е компетентен да издава подзаконови нормативни актове, тъй като законът изрично предвижда нормотворческата дейност да се извършва от министър.

За издаването на новата Наредба №16-334 от 2007 г., както и за отмяната на действащата дотогава Наредба № 2 за топлоснабдяването липсват, каквито и да било мотиви, посочват още от ВАС. В Закона за нормативните актове има изискване проектите на наредби и закони да имат мотиви. Пропускът на чиновниците да изготвят мотиви към Наредбата е пречка за тълкуването є, като не може да се установи както е наложило издаването на нова Наредба, вместо промяна на съществуващата, посочват от ВАС.

От ВАС приемат, че има съществено нарушение на правилата при приемането на Наредбата, което води до отмяна на оспорените в конкретното производство текстове.

Коментари

Задължително поле