Съдът отхвърли корекционна фактура за 1 298 лв. ток

Снимка: Архив

Плащане по корекционна фактура, с допълнително начислени 1 298,60 лв., отърваха трима наследници на имот, сюрпризирани от енерго дружество, че дължат още пари, освен редовно плащаните, след като доставчикът подменил електромера и открил намеса в него.

Историята с разправиите за тока се разиграла в разградско село. Длъжниците отказали да пращат и потърсили помощ от Районния съд да прецени дали наистина имат дълг. Магистратите пък се произнасят в тяхна полза и така дружеството, което им начислило допълнителната консумация за една година назад, не само няма да получи исканите пари, но им дължи и 759 лв. разноски за делото.

Този път казусът с допълнително начислените пари е след експертиза на подменен електромер. При смъкването му той не показвал проблеми. При софтуерно четене обаче било установено, че има намеса. Констатирано било, че през него е преминала енергия, която не се визуализирала на дисплея му, съответно не била отчетена и заплатена.

За изясняване на ситуацията била направена съдебно-техническа експертиза, която излязла със заключението, че електромерът е технически неизправен. Метрологичната проверка била след предвидения 6-годишен срок.

„Задължението да поддържа измервателния уред в изправност е на ответника, а не на ищците. Софтуерната намеса може да бъде извършена от лице със специални познания в областта и специален програмен продукт. Ето защо и при липса на доказателства за виновно поведение на потребителя в негова тежест не следва да бъдат вменени последиците от установеното неправомерно въздействие върху средството за техническо измерване”, смята съдът и излиза със становище, че клиентите не дължат пари на дружеството.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд.

Коментари

Задължително поле