Със 7,6% нараснали заплатите за година

2,36 милиона работещи у нас

Заплатите в България са нараснали със 7,6% до 946 лв. средно на месец през втората половина на 2016 г., в сравнение със същия период на миналата година. Според данни на националната статистика през периода април-юни брутното възнаграждение расте с 2,6% в сравнение с първите три месеца на годината, а секторите, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Финансови и застрахователни дейности” - със 7,6%, „Образование” - с 6,6%, и „Добивна промишленост”- с 5,5%.

946 лв. средно на месец вземат работниците у нас

Най-много пари у нас получават служителите от сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ със средни заплати от 2173 лв., а на дъното по възнаграждения са хората от „Хотелиерство и ресторантьорство” с доходи от 575 лв. (кой колко получава вижте в таблицата).

Най-ниските възнаграждения са в хотелиерството

През юни НСИ регистрира и увеличение с над 76 000 на наетите „по трудово и служебно правоотношение“, или с 3,4% повече спрямо края на март 2016 г. Така работещите в България достигат до 2,36 млн. души. На годишна база увеличението е с 2%. Най-голям е ръстът в преработващата промишленост - с 10 000 души, "административни и спомагателни дейности" - с 9200, и "търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 8400. Най-голямо намаление на наетите в края на юни на годишна база има в строителството, където работниците са с 8000, или 6,2% по-малко.

Логично, спрямо края на първото тримесечие на 2016 г. преди лятото най-голямо увеличение се наблюдава в дейности със сезонен характер - „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 50,1%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 8,9%, и „Други дейности” - с 5,7%.

Най-голямо намаление на наетите през второто тримесечие на годината отбелязва сектор „Образование“ - с 2,9%.

 

 

 

 

 

Коментари

Задължително поле