Сътрудничим си с Русия срещу фалшивите хапчета

Агенциите по лекарства в България и Русия ще си сътрудничат. А двустранното споразумение предвижда и стратегии за борба с фалшифицираните лекарства.

Директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата проф. Асена Стоименова подписа документа с Владислав Шестаков - директор на Държавния институт за лекарствени средства на Руската Федерация.

Целта е да се укрепи сътрудничеството между инспекторатите на двете страни, както и подобряване на безопасността и уеднаквяване качеството на инспекциите. По време на срещата също така беше обсъдено участие на наблюдатели във фармацевтичните инспекции на териториите на двете държави, както и организиране на образователни инспекции.

Коментари

Задължително поле