С грешка в закона ЧСИ-тата станали брокери

Депутатите ще поправят грешката в ГПК идната седмица, а гласуването на заличаването на такста се очаква да бъде с пълно мнозинство, коментира пред “Труд” председателят на правната комисия Анна Александрова. Снимка: Денислав Стойчев

Депутатите поправят гаф отпреди 2 години

Експерти контрират, че текстът е полезен за длъжниците

Неточен текст в поправки от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) от преди 2 години ще бъде окончателно заличен до дни при второ гласуване в пленарна зала. Става дума за нов Раздел II към Глава 43 “Изпълнение върху недвижими вещи” от ГПК, който е озаглавен “Електронни публични търгове”. Наред с регламентирането на онлайн платформата, чрез която трябва да започнат да се правят търговете по изпълнителни дела на длъжници, народните представители недогледали, че с една от алинеите се позволява “съдебен изпълнител да проведе електронен публичен търг и без да е представен изпълнителен лист”. Промените в ГПК са били обнародвани в Държавен. вестник бр.86 от 2017 г., и са влезли в сила от 01.01.2018 г., но тъй като още такава онлайн платформа не е създадена, то текстът не е прилаган.

“Казано по друг начин, всеки собственик на недвижим имот би могъл да се обърне към съдебния изпълнител и да поиска последният да организира публичен електронен търг и да отчужди имота му на третото лице, спечелило търга. Така, в рамките на правилата на изпълнителния процес, и използвайки тези правила, съдебният изпълнител вече не осъществява делегираната му от държавата функция по принудително удовлетворяване на съдебно признати притежания, а се превръща в брокер, респ. посредник при търговия с недвижими имоти”, заяви вчера пред “Труд” депутатът от БСП Филип Попов. Точно той внесъл предложение в правна комисия миналата седмица въпросната алинея 4 от член 501 да бъде заличена. Попов подчертал по време на дебатите с колегите си юристи от всички парламентарни групи, че е “противоконституционно в правомощията на един орган, който осъществява принудителни действия, да бъдат включени правомощия по удостоверяване на изявления, свързани с доброволно уреждане на имуществени отношения, които правомощия държавата е делегирала в ГПК на друг орган с регламентирани други процедурни правила”.

Всички юристи в правната комисия и то от всички парламентарни групи подкрепили Попов по време на заседанието миналия четвъртък.

“Твърдият консенсус на депутатите от всички партии цели да се направи поправката по пантофи и без много шум, но тя ощетява самите длъжници”, коментираха пред “Труд” юристи. Според тях опцията позволявала на длъжниците по-лесно да приключат взаимоотношенията им с кредитори, ако се налага продажба на имот. “Изпълнителните листове допълнително оскъпяват процедурата за хора, които и без друго са в затруднено материално положение”, отбелязаха лаконично депутати, участвали в 43-то народно събрание при приемането на текста.

Председателят на правната комисия в настоящия парламент Анна Александрова (ГЕРБ) обаче бе категорична, че текстът най-малкото трябва да се прецизира впоследствие.

По думите й сегашният текст гласи: По писмено искане на собственика на недвижим имот съдебен изпълнител може да проведе електронен публичен търг и без да е представен изпълнителен лист. При наличие на ипотека или особен залог върху имота за провеждане на търг се изисква писмено съгласие на ипотекарния или заложния кредитор. Началната цена на вещите се посочва от собственика, а в случаите на учредена ипотека или особен залог - от собственика и обезпечения кредитор”.

“Докладът на правната комисия е готов и имаме намерение следващата седмица поправката да бъде гласувана в пленарна зала”, отбеляза пред “Труд” Анна Александрова.

 

Практиката в други страни

Белгия

- Съдия-изпълнителите нямат такива правомощия

Хърватия

- Съдия-изпълнителите не съществуват в смисъла на отделна юридическа професия в Хърватия. Адвокатите обаче, лобират за законодателни промени, които биха направили изготвените от тях документи подлежащи на вписване в имотния регистър

Австрия

- Само изпълнение на т. нар. “изпълнителни правомощия/титули”, като например съдебни решения, подлежащи на изпълнение нотариални актове и др.

Унгария

- Съдия-изпълнителите нямат такива правомощия

Словакия

- Не се провеждат електронни търгове

Люксембург

- Съдия-изпълнителите нямат правомощия в областта на публичните продажби на недвижимо имущество

Полша

- Съдия-изпълнителите не са упълномощени да провеждат електронен търг, имат право да извършват процеси по наддавания в електронната система

Румъния

- Електронните търгове в областта на прехвърлянето на недвижимо имущество не са регулирани от румънското законодателство

Коментари

Задължително поле