С проект за над 1,6 млн. благоустроиха Западната индустриална зона на Велико Търново

Изградени са нови тротоари, улични настилки и осветление, осигурен е транспортен достъп

С проект за над 1,6 млн. благоустроиха Западната индустриална зона на Велико Търново.Изпълнени са дейности по ремонт, рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура, направа на нови тротоарни и улични настилки, улично осветление и паркоустрояване, осигуряване на транспортния достъп до и на територията на Западна индустриална зона, по ул.“Никола Габровски“, ул. “Шемшевско шосе“ и ул.“Козлуджа“, където са локализирани промишлени предприятия, складови бази, учебни заведения и спортни терени.

Изборът на проектните дейности е провокиран от потребността за постигане на модерна промишлена зона, чрез подобряване на свързаната с бизнеса и предприемачеството техническа инфраструктура, почистване и рекултивация на обекта на интервенция, внедряване на озеленителни и ландшафни решения, което позволява на нейната територия да бъдат разположени леки, асемблирани и преработващи индустрии и бази, логистични и търговски центрове. Изпълнени са нови дъждоприемни шахти с чугунени решетки.

Извършен е демонтаж на въздушния кабел за захранване на уличното осветление. Монтирани са указателни табели. Изпълнена е нова хоризонтална маркировка и нова вертикална сигнализация от стaндартни светлоотразителни пътни знаци. Обектът, предмет на настоящия договор и реализиран с европейско финансиране е проектиран, изпълнен и поддържан в съответствие с изискванията за достъпна среда.

 

Коментари

Задължително поле