С 12 млн. лв. дават ход на е-здравеопазването

Министерството провежда консултации с фирми

Министерството на здравеопазването отпуска 12 млн. лв. за изготвяне на визия за развитие на електронно здравеопазване в страната. За целта в понеделник от ведомството отправиха покана към имащите отношение фирми за участие в среща, на която ще бъде представена визията за развитие на Електронното здравеопазване и проект BG05SFOP001-1.002-0007-C01. Той включва “Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2”, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”.

Крайният срок за потвърждаване на участие е до 18.09.2018 г. Това трябва да стане на електронна поща:  enaydenova@mh.government.bg, съобщават от здравното министерство.

Стойността на финансовата помощ от 12 млн. лв. е 100 % безвъзмездна. Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия (2014-2020) на Министерство на здравеопазването.

Срещата ще се проведе на 20.09.2018 (четвъртък) в сградата на ведомството, пл. “Св. Неделя” № 5, от 14:00 часа, като в рамките на формата представителите на фирмите ще бъдат запознати с основните и специфични цели на проекта, с оглед стартирането на процедурите, свързани с електронното здравеопазване. На срещата ще бъдат представени и дейностите, които ще бъдат изпълнявани, както и резултатите, които следва да се постигнат.

Коментари

Задължително поле