С 13,17% е повишена събираемостта на местните данъци в Търново

Управата на Велико Търново отчита завишение с 13.17% при събираемостта на местни данъци и такси за първото полугодие на тази година спрямо същия период на 2015 година. Това съобщи Вежен Пенев, началник отдел ,,Местни данъци и такси‘‘ в Община Велико Търново.

От началото на годината до 30 юни са събрани дължими местни данъци на стойност 12,2 млн. лева. През миналата година за същия период са били събрани 8,8 млн. лева. Най-много пари са постъпили в местната хазна от такса „Битови отпадъци” – 4,3 млн. лева или с близо 4% повече от 2015 г.

Данъкът върху недвижимите имоти е 3,5 млн.лв, като се отчита завишение спрямо миналата година със 7.5%. От данъка върху превозните средства са платени 2,1 млн. лв,  като постъпленията са с 22% повече от миналогодишните. Другото голямо перо е налогът при придобиване имущество по дарение или възмезден начин като плащанията възлизат на 1,5 млн. лева или с 40% повече от миналата година.

Коментари

Задължително поле