С 550 лв. на месец купуваме жилище

По-евтини заеми отпускат на хората с големи доходи

С месечни вноски от 550 лв. човек може да си купи хубаво жилище в София, показа проверка на “Труд” сред офертите на банките. Ако жилището струва между 120 хил. и 150 хил. лв. и имате определена сума в брой, може да вземете заем от 100 хил. лв. с идея да го изплатите за 20 години. В този случай най-ниските месечни вноски от наличните на пазара оферти на банките започват от около 550 лв.

Банките предлагат голямо разнообразие от условия за кредитиране при покупката на имот. Предлаганата лихва например може да зависи от размера на месечните ви доходи, както и от това дали искате да има период с фиксирана лихва. По принцип може да получите по-ниска лихва по ипотечния кредит, ако превеждат заплатата ви по сметка в съответната банка. Така банката може директно да си дръпне вноската по заема при превеждане на заплатата ви. Това намалява риска от забавяне на вноските и съответно позволява финансовата институция да ви предложи по-добри лихвени условия.

По жилищните кредити на граждани годишният процент на разходите, който освен лихвата включва и всички такси, комисионни и застраховки, започва от около 3% и стига до над 7%. В резултат месечните вноски на заем от 100 хил. лв. за срок от 20 години са между 550 лв. и 750 лв.

Една от интересните тенденции на пазара е, че лихвите на някои банки зависят от размера на дохода ви и, ако заплатата ви е по-висока може да получите по-изгодни условия по ипотеката. Например една от банките предлага най-добри условия на хората, които на месец получават суми над максималния осигурителен доход. За 2019 г. максималният осигурителен доход е 3000 лв. Друга банка предлага по-ниски лихви на хората с осигурителен доход над 2000 лв. Така хората с по-високи заплати могат да договорят по-ниски лихви. Именно затова много от хората с високи доходи предпочитат да купят имот, който да дават под наем и да печелят от него, вместо да държат парите си в банка. Същевременно дори човек да има високи доходи, ако работи в сивата икономика и получава парите си в плик без върху тях да се удържат данъци и осигуровки, по-трудно ще вземе изгоден заем от банка.

Друга любопитна тенденция на пазара на имоти е, че по принцип някои банки предлагат малко по-висок годишен процент на разходите, ако клиентът иска през първите години на заема лихвата да бъде фиксирана. Причината за това са спекулациите, че тенденцията може да се обърне и Европейската централна банка да започне да вдига лихвите. Наскоро обаче ЕЦБ за пореден път отложи вдигането на лихвите. Управителният съвет на ЕЦБ очаква основните лихвени проценти да се задържат на сегашното си равнище най-малко до края на 2019 г., и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури устойчиво доближаване на инфлацията в еврозоната до 2%. Но дори да има повишение на лихвите, то ще бъде минимално.

Оценка на кандидатите: Има изискване за размер на заплатата

Кандидатите за ипотечен кредит трябва да убедят банката, че ще може да го изплащат с месечните си доходи. Затова повечето банки са въвели изискване вноската по заема да не е по-висока от 50-65% от месечния доход на кандидата за заем. Някои от банките са въвели и допълнителни условия за дохода като например след приспадане на месечната вноска да остават поне 400 лв. за кредитоискатели от София, 300 лв. за жители на Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Перник, Пловдив, Стара Загора, Русе и Враца, и 200 лв. за всички останали населени места. Други банки пък определят изисквания доход според броя на членовете на семейството. Например след приспадане на вноската по заема от дохода на кредитоискателя да остава поне по половин минимална заплата за всеки член от семейството.

Прегледайте внимателно допълнителните условия

При взимане на ипотечен кредит много внимателно трябва да разгледате допълнителните условия, освен размера на лихвата. Към ипотечните кредити някои банки изискват сключването на застраховки, а други не. Обичайните застраховки, свързани с ипотечни кредити, са “Живот” и “Имот”. Някои банки изискват само една от тези застраховки, а други и двете. Обичайно застраховките се сключват в полза на банката, но вноските по тях се правят от кандидата за заем. Има и изключения, при които някои банки сключват нужните застраховки за своя сметка, т.е. те са безплатни за клиента.

Към ипотечните кредити много банки предлагат различни бонуси или пакети от услуги за клиентите си. Например предоставяне на кредитна карта, електронно банкиране, SMS известяване за движение по банковата сметка и т.н. При избор на банка е добре да видите кои от тези услуги най-добре отговарят на потребностите ви.

Важно е да прегледате и допълнителните условия като например наказателната лихва за просрочие на вноската, изисква ли банката такса за предсрочно погасяване на заема, както и има ли такса ангажимент - ако не усвоите кредита веднага след неговото одобрение.

Важно е да проверите и дали банката изисква да платите част от цената на имота със собствени средства. Има банки които финансират 100% от цената на имота.

Всички тези допълнителни условия дават голямо разнообразие в наличните оферти за ипотечни кредити, между които хората могат да избират.

При финансиране на текущи разходи: Голямо разнообразие в офертите

При потребителските заеми за граждани предлаганите лихви и допълнителни условия са много разнообразни, показа проверка на “Труд” сред наличните оферти на пазара. Най-общото правило е, че хората със сигурна работа и по-висок осигурителен доход могат да получат по-добри условия по кредита. При превод на работната заплата в банката също лихвата може да е по-малка.

За марки по размер потребителски кредити повечето банки не изискват поръчител. Човек може да вземе при добри лихвени условия дори 50 хил. лв. като потребителски кредит. Много хора използват именно такива кредити за покупка на имоти, ако не искат върху жилището им да има ипотека.

При “бързите кредити” лихвите са в доста широки граници. Може да се вземе като “бърз кредит” доста голяма сума само с лична карта, одобрение до 2 часа и годишен процент на разходите (ГПР) от 20-21%. Но при класическите “бързи кредити”, с които човек може да вземе малка сума пари до следващата заплата или за няколко месеца, ГПР се движи между 39% и 49% на годишна база. Реално обаче лихвата е много по-малка, защото сумите трябва да се върнат само след няколко месеца.

Левовите ипотеки са по-изгодни

Лихвите по левовите ипотечни заеми са по-ниски, отколкото по тези в евро, сочат данните на БНБ.

Лихвите по жилищните кредити в момента са на изключително ниски нива. Годишният процент на разходите (ГПР), който освен лихвите включва и всички такси и комисионни на банките, по левовите ипотечни заеми през февруари намалява до средно ниво от 3,66%, сочат последните данни на БНБ. При жилищните кредити в евро ГПР през февруари леко нараства до 4,12%.

При потребителските заеми за граждани ситуацията е подобна. През февруари ГПР по левовите потребителски кредити намалява до 9,99%, при 10,56% за януари. Но при тези в евро ГПР леко се покачва до 4,74%.

При кредитите за бизнеса лихвите през февруари се движат в обратната посока. По левовите заеми за предприятията лихвите се увеличават като за тези в размер до 1 млн. евро са средно 4,12%, а за по-големите - 3,15%. По фирмените кредити в евро лихвите през февруари намаляват. Като за малките заеми до 1 млн. евро са средно 2,7%, а за по-големите са 3,53%.

Над 10,6 млрд. лв. за покупка

Банките са отпуснали на граждани кредити в размер на 10,626 млрд. лв. за покупка на жилища. За година ипотечните кредити нарастват с над 1 млрд. лв., или с 11,3%, сочат данните на БНБ към края на февруари. Ниските лихви са една от причините хората да взимат все повече заеми за покупка на имот. А много граждани с налични пари в брой предпочитат да ги вложат в имот, вместо да ги държат на депозит в банка и инфлацията да ги изяжда.

При потребителските заеми за домакинствата ръстът е значително по-голям - с 17,7%, или с 1,381 млрд. лв. за година. В края на февруари общият обем на предоставените потребителски кредити е 9,207 млрд. лв. Потребителските заеми не са нараствали с такива бързи темпове от 2009 г. насам. Затова БНБ предупреди, че при бъдещо покачване на лихвите или спад на икономическата активност може да нараснат лошите заеми. За да охлади кредитирането в петък БНБ реши от 1 април 2020 г. да повиши антицикличния капиталов буфер за отпусканите заеми на 1%. Което означава, че банките ще трябва да заделят повече резерви за предоставяните кредити.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари