Танева: Нито килограм заразено охладено пилешко месо не е стигнало до потребителите

Десислава Танева

Нито един кг от заразеното охладено пилешко месо с произход Полша, не е отишъл в крайния потребител. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева пред журналисти във връзка със сигнали за заразено пилешко месо.

"Получени са не 16, а общо 17 сигнала по системата за уведомяване на ЕК за наличие в мрежата на пилешко месо, охладено с произход Полша и тези нотификации засягат няколко страни, където полският производител е продал своята стока. Първият сигнал постъпва март месец. Тъй като тази стока не е за директна консумация, а за преработка, такива са правилата, че не се уведомява публично потребителите, както примерно БАБХ са длъжни да уведомят потребителите, ако такава нотификация беш еполучена за хранителен продукт за директна консумация.

Това, което БАБХ е направила след получаването на който и да е от сигналите е проверка по хранителната верига за наличности на този продукт - птиче охладено месо с произход Полша. Около 109 тона установени наличности по всички тези нотификации са иззети. Нотификациите са 17, 10 от тях пристигат след 29 октомври тази година. Имаме интензитет. От тези 17, 15 от тях касаят един и същ полски производител. БАБХ е изпратила включително и до Полша, до техния контролен орган по храните съответната информация по проверката. Те не засягат само Бълария. Продукт на този полски производител е подаден поне в още 7 европейски страни. Този продукт е за последваща преработка, той не може да се консумира директно от потребители без термична обработка, поради което БАБХ няма задължението, не го и прави да уведомява потребителя", заяви още Танева.

Тя посочи, че не може да се изнесе информация за името на производителя, нито за българските оператори, които са изнесли тази стока. "Има специална разпоредба, която ни забранява това. Всичко налично, което е в мрежата след незабавна проверка, е иззето като наличност", допълни още Танева.

Министърът поясни, че страната ни няма правомощия да забрани този производител да продава за България. "Това може да го направи полският орган на храните, който да постави съответните изисквания. БАБХ го е информирал за това", каза още Танева.

Разпоредила съм при следващи нотификации независимо, че не касаят продукт за директна консумация, да бъдат информирани потребителите, каза тя.

Министърът обясни, че 109 тона заразено охладено пилешко месо БАБХ намира след като тръгва на проверка след получена нотификация.

"Това е една общоевропейска система за бързо уведомяване на всяка страна членка, когато някой от тях открие при прилагане на съответната национална мониторингова програма, подобен проблем - наличие на микроорганизими, които са вредни в дадена храна, която се търгува на териториятан а целия ЕС. Даже част от нотификациите не са подадени от Полша. Тези 17 нотификации най-много са подадени от Полша, но има и от други страни. Словашката система открива при изпълнение на нейната национална мониторингова програма това и уведомява всички страни, в които този полски производител изнася. Други нотификации са от Литва. Преди да дойда в Народното събрание извиках ръководството на БАБХ с ресор "Храни", за да ми предоставят цялата информация. България в лицето на БАБХ също провежда национална мониторингова програма. По нея са направени 400 проби. Една част в кланници, друга част в производители и също са открити положителни проби. В кланниците - 2, в преработватели - 12. Но изобщо партиди, в които са открити, не са пуснати до пазар, нито у нас, нито в която и да друга страна. Не сме подавали нотификация", каза още Танева и уточни, че този мониторинг е за първите 11 месеца от годината.

"Когато е за храна за директна консумация, веднага, когато се получава нотификацията БАБХ може да уведоми потребителите чрез съобщение на сайта си. Когато е случая както сега с охладено пилешко месо, то винаги се консумира след преработка и не се информират потребителите, тъй като тази търговия и продуктът не са насочени за пряка консумации. При следващи нотификации независимо, че не касае продукт за директна консумация да бъдат информирани потребителите", заяви още Танева.

Коментари

Задължително поле