Теменужка Петкова: Предвидени са ремонти на 9 язовирни стени през 2019 г.

Снимка: Архив

Предвидени са ремонти на 9 язовирни стени през 2019 година. Към момента състоянието на водоемите във водостопанско отношение е в рамките на нормалното за зимния сезон. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова в отговор на въпрос за състоянието на язовирите, стопанисвани от НЕК.

„При всички водоеми е наличен достатъчен свободен обем за поемане на очакван приток при интензивно снеготопене“, обясни тя.

„Наличните обеми от язовирите по поречието на река Арда, за което е характерно зимно многоводие със формиране на високи вълни, са в рамките на определения от МОСВ размер“, допълни Теменужка Петкова.

Тя уточни, че НЕК стопанисва и управлява 19 комплексни и значими язовири, които имат национално значение. „Предприятие „Язовири и каскади“ е експлоатационно предприятие от структурата на НЕК и изпълняват техническата експлоатация по поддържането и ремонта на 41 броя язовирни стени, изравнители и хидротехнически съоръжения към тях“, заяви енергийният министър.

„Всяка година се провеждат технически прегледи на всички хидротехнически съоръжения и се извършват необходимите изпитания“, поясни Петкова. „На база резултатите от техническите прегледи, извършени през предходната година, се изготвят производствени програми на НЕК“, каза още тя.

Теменужка Петкова: Предвидени са ремонти на 9 язовирни стени през 2019 г.

Коментари

Задължително поле