Томислав Дончев: 21 млрд. лв. са предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост

Цели 21 млрд. лв. - 12 млрд. лв. безвъзмездно финансиране и до 9 млрд. лв. заеми са предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България, който бе представен от вицепремиера Томислав Дончев.

В него са заложени четири основни сфери на инвестиции - повишаване на конкурентоспособността – с 20% от ресурсите на плана, Зелена България – 37%, (22%) - развитие на конкурентоспособността на регионалната икономика и Справедлива България с ресурс от 21% от заложените суми, който ще отговаря за социалното включване и промяна на работата на публичните институции.

„Планът е част от пакета инструменти „Европа от следващо поколение". Крайният срок за изразходване на сумата е 2026 г., а изискването е две трети от ресурса да е договорен през първите две години“, обясни Дончев. По думите му целта на плана е достъп до допълнително финансиране за публични системи, които да могат да реагират на натиска на пандемията и да се възстанови икономиката ни чрез дългосрочни предпоставки за растеж. „Това е уникален шанс да бъдат прокарани реформи“, обяви още вицепремиерът.

В стълба на „Иновативна България“ има проекти на стойност 2,4 млрд. лв., като с планирани 650 млн. лв. ще се модернизират 1680 училищни кабинета за образователна STEM среда, а за допълнителни 712 млн. лв. ще се модернизира материалната база на образователните институции, в това число 750 училища, 450 детски градини, общежития. Ще се закупят устройства за учителите и учениците за нуждите на дигиталното обучение, ще се изградят центрове за личностно развитие, предвиден е и Фонд за науката с 410 млн. лв., както и Фонд за инфраструктурна свързаност на нови или съществуващи индустриални зони с бюджет от 490 млн. лв.

Във втория план „Зелена България“ е заделен най-големият ресурс от 4,5 млрд. лв. С цели 3 млрд. лв. ще разполага Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд, като обхватът и ще е освен за жилищни и за публични сгради. „Ще се действа смело, не само да се сменя дограма и да се поставя изолация, а ще се поставят и слънчеви колектори, фотоволтаици или хидропомпи на по-големи сгради. Предвидени са и 511 млн. лв. за дигитализация на Електроенергийния системен оператор и 850 млн. лв. за модернизация на напояването в страната.

С 2,6 млрд. лв. разполага стълбът „Свързана България“, където са планирани - 806 млн. лв. за „дигитални магистрали“ и цифровата инфраструктура, 1 млрд. лв. за сферата на железниците, дигитализация на трафика, системи за енергийна ефективност, осветление на гари. Ще се купят и нови мотриси за 256 млн. лв. Други 575 млн. лв. са планирани за канализация на малки населени места.

Последният стълб - „Справедлива България“ е с бюджет от 2,5 млрд. лв., като в него са заложени 150 млн. за дигитализация на масиви в администрацията, 192 млн. лв. за електронна идентификация и укрепване на Единната информационна система на съдилищата. Спрямо социалната сфера ще бъде изградена Национална програма за обучение на пенсионери, 755 млн. лв. ще се вложат за възрастните и хората с увреждания, личната мобилност и подкрепа на социалната икономика като цяло.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Икономика