„Топлофикация- Сливен": Имаме всички разрешителни, не горим боклук, а РДФ

Притежаваме необходимите документи за работа с РДФ. В разрешително е разписано, че имаме право да осъществяваме съвместно изгаряне на модифицирано гориво РДФ и биогорива. Ние не горим боклук, а модифицираното гориво РДФ, което е предварително сепариран, специално преработен и обеззаразен отпадък, класифициран с конкретен код и предназначен за изгаряне – това заявиха от ръководството на „Топлофикация – Сливен“ във връзка с разпространеното съобщение от Върховната административна прокуратура, че възлага на министъра на екологията и водите незабавна проверка за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в четири ТЕЦ-а, единия от които е сливенският.

„При предишни проверки бе констатирано, че няма никакви извършени нарушения. Уточняваме, че количеството на модифицирано гориво, което оползотворяваме е в рамките на нашето разрешително т.е. около 5-6% от горивния микс. Отново заявяваме, че в ТЕЦ Сливен се изгаря RDF гориво и биомаса с произход от България“, са казва още в изявлението. От дружеството допълват, че имат специална инсталация, проектирана и изградена в съответствие с европейските изисквания и норми. На територията на площадката има очистваща инсталация и електрофилтри, които пречистват изпусканите емисии от дейността. Съоръженията напълно отговарят на изискванията на европейските директиви и българското законодателство. Те се експлоатират при изпълнение условията на издадените от МОСВ комплексни разрешителни.

„Както сме го правили и до сега, оказваме пълно съдействие на МОСВ. Ще предоставим всички документи, които ни бъдат поискани. За нас е важно контролът да е стриктен. Непрекъснато ни се правят проверки. Само за миналата година ни бяха направени над 15. Не се притесняваме и се надяваме за пореден път както институциите, така и гражданите да се убедят, че изцяло се придържаме към нашето разрешително“, завършва официалното изявление.

Коментари

Задължително поле