Три месеца вървят 91% от делата в Шумен

Магистратите от Окръжен съд - Шумен са разгледали 1 559 дела през м.г. Приключените дела са 1 400, от тях 582 наказателни и 818 граждански, търговски и фирмени. От свършените дела 91% са вървяли и приключили за срок до три месеца. Този висок процент се запазва вече трета година.

По тези показатели съдът се нарежда на едно от първите места сред съдилищата от Апелативен район Варна, отчете в сряда новоизбраният председател на шуменския Окръжен съд София Радославова. Средно месечно един съдия е приключвал по 8,33 дела. През м.г. в Окръжния съд са работили 14 магистрати и 36 служители.

От трите районни съдилища в Шуменско, най-натоварени през м.г. са били съдиите във Велики Преслав. Трима са разгледали 1 369 дела и са приключили 1 251. В Районен съд-Шумен са работили 17 съдии и 45 служители, и тук са приключени 6 630 дела. В Районен съд-Нови пазар 4 съдии и 21 служители са решили 2 059 дела.

По мнение на съдия Радославова нито едно от районните съдилища не бива да се преструктурира.

Коментари

Задължително поле