Три пъти повече избират ранна пенсия

Снимка: Булфото
От 4973 души към 31 декември 2017 г. избралите ранно пенсиониране стигат до 14 901 към 31 декември 2019 г.

Расте броят на хората, на които не им стига възрастта

Намаляват новите пенсионери всяка година заради променените изисквания

С 53% по-малко са от сектор “Отбрана и сигурност”

Три пъти повече българи са избрали да се пенсионират с намалена пенсия, но да взимат парите по-рано. Това показват данни на Националния осигурителен институт. За периода 2017-2019 г. новоотпуснатите лични пенсии за стаж и възраст от всички видове намаляват, като единственото изключение са пенсиите по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване. Това са хората, избрали намалена пенсия, но решили да се пенсионират една година преди навършване на възрастта. Данните показват, че от 2016 г., когато беше регламентирано правото на този вид пенсия, с всяка изминала година се увеличава броят на лицата, избрали ранното пенсиониране. Така от 4973 души към 31 декември 2017 г. те стигат до 14 901 към 31 декември 2019 г. или три пъти повече.

През първите шест месеца на тази година броят на новите пенсионери с пенсии, отпуснати при недостигаща възраст, е 2391. Средно на тях не им достигат 10,1 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. Техният дял е 11 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. През миналата година за същия период делът на тези хора е бил 12,4%.

Расте и броят на пенсиите, отпуснати с непълен осигурителен стаж - те се отпускат, когато човекът има 15 години действителен осигурителен стаж и навършена възраст за пенсия. От 108 940 към 31 декември 2017 г. броят на тези пенсии се увеличава до 128 174 в края на 2019 г. (с 19 234 повече), което е ръст от 17,7%.
Непрекъснатото увеличение на стажа и възрастта за пенсия водят до намаляване на новите пенсионери всяка година, отчита още НОИ.

За последните три години общият брой на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст се понижава от 1 612 623 в края на 2017 г. до 1 589 873 пенсии в края на 2019 г., като отчетеният спад е с 22 750 или с 1,4%.
Най-съществено е намалението на работещите в сектор “Отбрана и сигурност” - с 53,3%. През 2017 г. са отпуснати 1 861 пенсии от този вид, а през 2019 г. само 869. Като причината е въведеното от 1 януари 2016 г. изискване за навършена минимална възраст за пенсиониране на тази категория лица, освен съществуващото и към този момент изискване за наличието на 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително прослужени по съответните “специални закони”, обясняват експертите от НОИ.

Бившият социален министър Ивайло Калфин:

Демотивират българите да се осигуряват

Могат да се осъвременят парите на всички

С вдигането на минималната пенсия, с произволното слагане на тавана на пенсиите, защото в момента той е обвързан с максималния осигурителен доход, цялата логика на пенсионната система изчезва. Това заяви бившият социален министър Ивайло Калфин.

По думите му промените, които се случват в пенсионната система от 2017 г. насам, са демотивиращи за хората да се осигуряват. Една пенсионна система трябва да има логика и тази логика се основава на това кой колко дълго е работил и на каква сума се е осигурявал, посочи Калфин.

Според него могат да се осъвременят всички пенсии с ресурса, който сега отива за добавката от 50 лева към всички пенсии. “Тези 50 лева, които сега се дават на пенсионерите, на държавата є струват 106 млн. лева на месец, или 1,3 млрд. лева на година. Спокойно могат да се осъвременят с този ресурс абсолютно всички пенсии”, заяви бившият социален министър.

 “Има голям проблем с втория пенсионен стълб и той се крие в регулациите му, където има самоизключващи се постановки. Трябва да се даде шанс на частните пенсионни дружества да докажат смисъла на своето съществуване, но това е въпрос на законодателство”, заяви още Калфин.

През 2037 г.

Изравняват възрастта за мъжете и жените

Годините и стажът се вдигат догодина 

В случай, че лицата нямат право на пенсия по горните условия, то от 1 януари 2021 г. те могат да се пенсионират, ако имат навършени 66 години и 8 месеца.

65 години става възрастта за пенсиониране както на мъжете, така и на жените през 2037 година. За дамите задължителният стаж става 37 години, а за мъжете - 40 години. С всяка изминала година и двете изисквания растат. От следващата година предстои ново вдигане и на стажа, и на възрастта за пенсиониране. Така през 2021 година право на пенсия ще имат жените навършили 61 години и 8 месеца, които са придобили 36 години осигурителен стаж. За мъжете изискването е да са навършили 64 години и 4 месеца и 39 години стаж.

В случай, че лицата нямат право на пенсия по горните условия, то от 1 януари 2021 г. те могат да се пенсионират, ако имат навършени 66 години и 8 месеца за двата пола и 15 години минимален действителен осигурителен стаж. Спрямо тази година изискваната възраст се повишава с 2 месеца.

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Коментари

Задължително поле