Три фирми кандидатстват по процедура за обновяване на площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград

Комисия, назначена със Заповед на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов, отвори подадените оферти  за обновяване и облагородяване на площад „Георги Измирлиев“ и прилежащото подплощадното пространство. Общо 3 фирми са заявили желание да изпълнят ремонтните дейности. Това са: „Техно-инженеринг“ ДЗЗД,  ДЗЗД „В СТРОЙ“ и „АГРОМАХ“ ЕООД.

Дейностите, които ще бъдат изпълнени, по спечелен проект по ОП „Региони в растеж“, предвиждат ремонт на площадното и подплощадното пространство, при който ще бъде запазен автентичния им вид. Предстои да бъде подменен водопровода, плочките, ще бъде изградено художествено осветление, предвидено е въвеждането на нови поливни системи, пейките ще бъдат заменени с иновативни такива и др.

unnamed-10Наименованието на процедура за възлагане на обществена поръчка е с предмет: „Обновяване и облагородяване на площад „Георги Измирлиев – Македончето“, Реконструкция на площадното, подплощадното пространство и фонтаните,художествено осветление в централна градска част между сградите на Общинска администрация – Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“, Регионална здравна инспекция, сградата на Американски университет в България и хотел „Ален мак“. Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Благоевград” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, проектно предложение BG16RFOP001-1.008-0004 ”Благоустрояване на градската среда“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Коментари

Задължително поле