Трудово-правна консултация на "Труд": Как се определя коя категория труд е професията ни

Въпрос: Здравейте, д-р Капитанов! Работил съм през годите като “шлосер” и като “шлайфист”. Искам да ви попитам това коя категория труд се води и има ли ясно определение в закона коя длъжност в коя категория попада или това зависи от работодателя? Благодаря предварително!

Б. Стефанов, гр. Елена

Отговор: Уважаеми г-н Стефанов, категорията на положения труд след 31.12.1999 г. се определя въз основа на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП). С Инструкция? 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на НКТП се определя обхвата на наредбата и изискванията за категоризиране на труда на работещите в различните дейности, производства, работни места и професии.

Работодателите са задължени при изготвяне на документи за осигурителен стаж да вписват съответната точка от НКТП, по която предлагат да се зачете осигурителният стаж на лицата (чл. 3 от Инструкция? 13 за прилагане на НКТП). За аргументиране на предложението в документите се вписват обстоятелствата, при които е полаган трудът и са от значение за правилното определяне на неговата категория.

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителният стаж, се извършва от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт въз основа на оригинални документи за осигурителен (трудов) стаж - обр. УП-3, трудови договори и допълнителни споразумения към тях, заповеди за назначаване, трудова книжка, от която да е видна конкретната длъжност, на която е било назначено лицето, предприятието, в което е работило и др.

По Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) от 2011 г. с код 72223011 е длъжността “Шлосер”, а длъжността “Шлайфист” е с код 72232042.

Трудът на шлосерите се зачита от втора категория, съгласно чл. 2, т. 18 от НКТП. Спрямо чл. 3 от НКТП, трудът на шлайфист е от трета категория при пенсиониране, защото не е включен изрично в посочена професия в тези, включени към първа и втора категория труд в чл. 1 и 2 от НКТП работници, специалисти и служители.

За точна справка следва да се обърне към работодателя ви, където сте извършвали описаните дейности, който на база на издадени документи за осигурителен стаж, какъвто документ е Образец УП-3, ще определи категорията труд, при която сте работил.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле