Туроператорите се обявиха срещу мярката за подпомагане на фирмите само със средства за връщане парите на клиентите

От Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) се обявиха срещу условията на новата мярка за финансово подпомагане на юридически лица, извършващи туроператорска дейност с безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им през 2019 г. за възстановяване на суми към потребители на неосъществени пътувания. Според тях това облагодетелства ограничен брой туроператорски фирми и ощетява по недопустим начин всички останали туристически предприемачи. Според АБТТА не е допустимо.

АБТТА се обяви за осигуряване на по-справедливо разпределение на ограничения.

финансов ресурс чрез пропорционално финансиране на фиксираните разходи според процента спад на приходите, а не като процент от оборота, както и създаване на отделна целева помощ само за възстановяване на дължимите към потребителите суми, гарантираща равнопоставено третиране на всички кандидати.

Според организацията новата схема за помощпостявя коректните туроператори, вече погасили чрез банков кредит или по друг начин своите задължения към потребителите в невъзможност да се възползват от полагащата им се помощ.

От АБТТА настояват за ясно разграничаване на сроковете за двата вида разходи: за покриване на извършените разходи за основна дейност поне до 30.06.2021 и за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, които не са възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ до 31.12.2020. Както и за признаване за присъщи разходи, както неизплатени суми от туроператори към клиенти, така и за вече осъществени плащания от ТО към клиенти при кандидатстване по новата „остатъчна“ мярка за държавна подкрепа.

Туроператори, които се занимават с входящ туризъм също се изказаха срещу новата схема за помощ. Според тях също мярката трябва да допусне от средствата да се възползват и онези туроператори, които не дължат пари на своите клиенти, както бе и при помощта за 4 на сто от оборота през 2019 г. Парите наистина да се ползват приоритетно за възстановяване на дължими суми, НО и да се ползват за основни разходи - тоест също и за реално покриване на загуби, категорични са от бизнеса. Според представители на бизнеса ако програмата, след лобиране на една част от туроператорите от така наречения изходящ туризъм, бъде единствено за връщане на средства на клиенти, ще се получи дискриминация спрямо входящите туроператори, които са в пъти по доходоносни за държавния бюджет и ще бъдат оставени само с 4% да оцеляват, а другите ще получат 19 на сто. И от морална гледна точка, компаниите, които са взели заеми и са върнали вече сумите на клиентите, са ощетени, въпреки, че се води като приключило правно отношение, подчертават от бизнеса. 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Туризъм