Туроператори и агенти имат седмица да кандидатстват за 10 млн. лв.

Средствата са осигурени по ОП "Иновации и конкурентоспосоност" 

Туроператори и туристически агенти вече могат да кандидатстват за безвъзмездната помощ от 10 млн. лв. по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”. Крайният срок за подаване на документи е 16:30 часа на 20 октомври. Средствата, които се предоставят по процедурата, следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/туристическа агентска услуга, съобщиха от Министерство на туризма. 

Подаването на проектното предложение ще се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Кандидатите е необходимо да имат валиден електронен подпис.

Проектните предложения ще бъдат оценявани чрез ИСУН 2020 не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване. 

Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв. 

Коментари

Задължително поле