Турската и българската поезия – взаимопроникването на литературите

По повод 105-ата годишнина на Съюза на българските писатели в София пристигна делегация от Асоциацията на турските писатели – град Бурса. Тя беше в състав – Ахмет Емин Атасой (поет и преводач), Халми Хашал (поет, издател) и Гюней Йозкалънч (председател на Асоциацията на турските писатели). Те участваха в юбилейните тържества на СБП на 20 ноември 2018 г. в НДК, а на 21 ноември в галерия-книжарница „София-прес” беше представена една модерна антология, озаглавена „Съвременна българска поезия” (изд. „Алп яйънларъ”, Бурса, корица и илюстраци – Магдалена Бояджиева). Изданието е билингва – в два тома: идентични по своето съдържание (български и турски език). Преводач и съставител е Ахмет Емин Атасой, който повече от 50 години работи за взаимното опознаване на нашите две съседни култури. Всеки том включва 220 стихотворения от 46 представители на съвременната българска поезия. Случайният читател, който не познава работата на преводача, би попитал: какъв е принципът на съставителство? В анотацията, поместена на задната корица на сборника, четем следното: „Авторите в поетичния сборник „Съвременна българска поезия” са само част от онези български поети, които умело продължават патриотичната, революционната, демократичната и хуманистичната традиция на своите предшественици от ХХ век. Той е съставен с цел да даде на читателите от Турция най-обща представа за днешната българска поезия. Включените поети и техните стихотворения бяха представени през последните години в турските литературни списания „Берфин бахар”, „Джумхуриет китап”, „Елиз едебият”, „Синджан истасйону”, „Пътека”, „Яба едебият” и „Ясак мейве”.”

Следователно това е авторска антология и тя няма претенция да илюстрира всички стилове в родната поезия, естетически и идейни вариации.

Премиерата се водеше от поета Иван Есенски, който в емоционалното си експозе вплете реални случки от срещите си с турски творци, илюстриращи разбирателството между нас – на битово, творческо и обикновено човешко ниво: „Тук, до мене, стои моят брат Емин Атасой, на когото България дължи страшно много. Поклон пред неговия прецизен преводачески труд! Той е един неуморим литературен комбайн – превел е повече от 200 български поети на турски език. Той върши работата на цял научен институт! Халми Хашал е каменоделец в поезията – той вае словото. Емиграцията преди 30 години ни изигра лоша шега, но от друга страна, пренесе нашата култура в един световен цивилизационен ареал като Турция. Третият ни гост е Гюней Йозкалънч. Знае се, че родината е там, където е словото. Съюзът на българските писатели припознава всички свои чеда по света, които пишат на български език.”

Ахмет Атасой толкова се развълнува от топлите послания, че просълзен каза: „Есенски ме трогна с думи, които напомнят изповедите на Исус Христос, защото изрази вълненията на българския народ, който тачи приятелството между истинските сърца. А поезията е свършващото звено. Благодаря за обективното отразяване на отношенията България – Турция.”

Боян Ангелов – председател на СБП, отбеляза: „Тази книга билингва е нещо значимо, нещо нужно! Нека да добавим, че и друга антология – „75 турски поети на български език” в превод на Атасой – ще излезе през 2019 г., отпечатана в изд. „Български писател”. Призовавам ви винаги да чувствата българските писатели като свои братя. Нас ни свързва една красива и пълна с топлина дума – „комшу”. В Турция живеят най-слънчевите хора, които съм срещал при моите гостувания по света... Пътищата ни са само към хоризонта на единението!”

Необясними неща се случват в бездната на съвременната геополитика. Докато нашите политици се люшкат от една до друга крайност в оценките си за Турция, докато партийните лидери се чудят как да бъдат хем в тон с евробюрократите, хем да не развалят добрите съседски отношения, именно Ахмет Атасой методично и безкористно дълбае в създаването на културни мостове в отношенията България – Турция. Преводачът е не просто посланик на българската култура в Турция. Той милее за тези наши сънародници, които имат нужда от помощ в комуникацията както на турски, така и на български език. Затова извърши истинско чудо, съставяйки „Съвременен българо-турски речник” с обем от 1200 страници! Томът ще бъде отпечатан от Университетското издателство „Св. Кл. Охридски” през 2019 г.

Гостуващите поети прочетоха свои стихове в оригинал, а Ахмет Атасой прочете преводите им. Публиката аплодира творбите, които в образния си лаконизъм бяха наситени с драматизъм, с метафорични послания и философски обобщения.

Халми Хашал е издателят на сп. „Елиз едебият”, където редовно излизат българските поети. Там преди две години се създава рубриката „Български турци, пишещи на български език”. Най-новата книга на Халми Хашал е озаглавена „Балкански облак” – стиховете в нея те тематично обединени и посветени на Родопския регион.

Гюней Йозкалънч – председател на Асоциацията на турските писатели, е директор на Музея на културното наследство (гр. Бурса). В този музей се съхраняват архивни материали и книги на 1190 писатели. Новата антология „Съвременна българска поезия” – билингва, ще стане част от този музей.

Сред публиката на премиерата присъстваха повече от 20 поети, чиито творби в антологията говорят на универсалния език на поезията.

Коментари

Задължително поле