Търговията на дребно подобри бизнес климата

3,2 пункта ръст през ноември на месечна база

Общият показател на бизнес климата в България се повишава с 0,6 пункта през ноември на месечна база, след като през октомври бе отчетен спад от 1,3 пункта, показват данни на НСИ. Индикаторът отразява нагласите на мениджърите на предприятия в четири сектора на икономиката - промишленост, строителство, услуги и търговия на дребно, като именно последният е основен двигател за подобрение на стопанската конюнктура в страната.

На прага на декември бизнес климатът в търговията на дребно отчита ръст от 3,2 пункта, макар че прогнозите за продажбите през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са най-сериозните пречки за развитието на бизнеса според анкетата на националната статистика. Относно продажните цени очакванията на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Спад в строителния сектор 

Най-силен спад на бизнес климата очаквано е отчетен в строителния сектор с навлизането в неактивния сезон за бранша, а съставният показател се понижава с 4,0 пункта.

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 1,9 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи. Настоящата производствена активност се оценява като намалена, докато очакванията за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Несигурна стопанска среда

Бизнес климатът в сектора на услугите остава приблизително на нивото си от предходния месец. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.  През последния месец анкетата регистрира и засилване на неблагоприятното въздействие на фактора „недостатъчно търсене“. По отношение на продажните цени в сектора на услугите по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

Коментари

Задължително поле