Търсят фирма да кърпи улични дупки в Община Асеновград срещу 167 000 лв. годишно

Община Асеновград обяви обществена поръчка за изкърпване на улиците в 55-хилядния град под Асеновата крепост и 27-те населени места, намиращи се на нейна територия, през 2017 година.

Основният критерий, според който ще бъде избрана фирмата изпълнител, ще е финансово най-изгодната за общината оферта, а нейният общ размер не трябва да надвишава 167 000 лв. с ДДС и то за две обособени позиции. Едната е за улиците в Асеновград, а другата - за околните села, като освен дупките и ямите по пътните настилки, ще бъдат повдигани ревизионните шахти и ремонтирани тротоарите, ако това се налага.

Крайният срок за подаване на документи и оферти от фирмите е 12 януари 2017 г. в сградата на Община Асеновград.

Коментари

Задължително поле