Университетска болница „Свети Георги” отпуска 20 стипендии за студенти от специалността „Медицинска сестра”

За бонуса от 150-200 лв. месечно е нужен успех над 4,50

Спипендиантска програма за студенти от специалността „Медицинска сестра” учредява Университетска болница „Свети Георги” в Пловдив.

През новата учебна 2017/2018 година най-голямото държавно лечебно заведение в града под тепетата и Югоизточна България отпуска 10 стипендии за студенти след завършен втори курс и още толкова след завършен трети курс на обучение по специалност „Медицинска сестра”, образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър”.

16pl4001-umbal-1Определената парична сума е в размер от 150 до 200 лв. месечно за срок от 1 или 2 години в зависимост от условията, на които отговаря студентът. Кандидатите за стипендии обаче трябва да имат минимален успех „много добър – 4,50”, одобрените получават ежемесечна парична стипендия до завършване на обучението си, а след дипломиране – и трудов договор за работа по специалността в УМБАЛ „Свети Георги”.

Крайният срок за подаване на заявления за стипендианската програма е 5 септември, а класираните кандидати ще бъдат обявени до 15 септември. Целта на ръководството на Университетска болница „Свети Георги” е да подкрепи ученолюбивите студенти от МУ-Пловдив по време на обучението им, а след това да привлече и задържи млади медицински специалисти като им гарантира работно място по специалността.

16pl4001-umbal-3

Очакванията са тази практика да окаже положително влияние , защото ще се създадат условия за приемственост и развитие в професията, а това от своя страна ще помогне за справяне с кризата от липсата на квалифицирани и опитни медицински кадри на пазара на труда на национално ниво, смятат от лечебното заведение.

Коментари

Задължително поле