УНИЦЕФ насочва вниманието си към младежите от 15 до 24 години, които нито учат, нито работят

Д-р Джейн Муита се срещна с областния управител Чавдар Божурски.

УНИЦЕФ ще продължава да оказва подкрепа в реформата за закрила на детето, както и за достъпа на деца до правосъдие. Организацията следи и за новите предизвикателства. Основното сред тях е свързано с младежта. Става дума за големия брой младежи на възраст между 15 и 24 години, които нито работят, нито учат, съобщиха от областната администрация в Сливен след среща между д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България, и областния управител на Сливен Чавдар Божурски. В момента от организацията събират данни за проблемите, обсъждат се възможности за младежки стажове, за да може младите да развият адекватни на пазара умения.

Д-р Муита посочи Сливен като модел за успешно партньорство. С подкрепата на организацията бяха открити „синя стая“ за щадящо изслушване на деца, Центъра за майчино и детско здраве за подкрепа на бременни, родилки и деца до 3 години в извънболничната помощ, центровете за работа с деца на улицата. Като успешен модел бяха посочени и създадените училища за родители, като възоснова на сливенския опит тази програма се е разширила и на други места в страната. В това направление УНИЦЕФ си сътрудничи с 37 общини.

Коментари

Задължително поле