Ускорение на кредитирането отчита БНБ

Българите държат на влог над 46 млрд. лв. към края на юли

Увеличение на кредитирането за домакинства и фирми с темпове, близки до годините преди финансовата криза, отчита БНБ. Заемите на населението и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на юли достигат 19,230 милиарда лева, което е с 5,5% повече на годишна база и е равностойно на 19,9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Жилищните кредити са 9,161 млрд. лв. и нарастват с 4,9%, а потребителските са 7,638 млрд. лв., което е ръст от 4,9% спрямо юли 2016 година.

Фирмите също са активни в тегленето на заеми през седмия месец на годината, показва паричната статистика за нефинансови предприятия. Тук кредитите нарастват с 2,8% на годишна база до 31,344 млрд. лв. (32,4% от БВП). Другите кредити се увеличават с 45,8% до 1,147 млрд. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 1,886 млрд. лв. (1,9% от БВП) и в сравнение със същия месец на изминалата година се увеличават с 28,5%.

Въпреки ниските лихви по депозитите българите продължават да увеличават парите си на влог в банките, които достигат 46,025 милиарда лева (47,6% от БВП). Регистрираното увеличение на депозитите на домакинства и НТООД е 5,3% на годишна база.

Парите на неправителствения сектор в края на юли възлизат на 69,170 млрд. лв. (71,5% от БВП), като годишното им увеличение е 5,4%, показват още данните на народната банка. Депозитите на нефинансови предприятия са 19,986 млрд. лв. (20,7% от БВП) и в сравнение със същия месец на 2016 г. се увеличават с 10,3%.

Нетните чуждестранни активи са 50,096 млрд. лв. в края на отчетния месец при 49,738 млрд. лв. месец по-рано. На годишна база увеличението е с 0,2%. Чуждестранните активи се покачват с 1,5% като достигат 59,449 млрд. лева. Пасивите са 9,354 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 8,8%.

Коментари

Задължително поле