Ученици научиха как да се пазят от интернет престъпници

Над 100 ученици от Бургас научиха как да се предпазват от хора, които използват интернет пространството, за да изнудват малолетни и непълнолетни. За втора поредна година Апелативна прокуратура – Бургас организира лекции, които целят да запознаят ученици в града с опасностите в интернет пространството и по-специално с начините за реакция при изнудване от страна на педофили или други зложелатели в мрежата. Инициативата се провежда съвместно с Община – Бургас и ОД на МВР – Бургас.

Лекции се провеждат пред ученици от ІХ клас, като през изминалите два дни лекторите гостуваха в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и Профилирана гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“. Беседите се водят от г-жа Кремена Стефанова – Говорител при Апелативна прокуратура – Бургас, г-жа Евгения Месерджиева от Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Бургас и инспектор Николай Стоянов от „Икономическа полиция“ при ОД на МВР – Бургас.

Прокурор Стефанова заостри вниманието на аудиторията с факта, че в България има над 200 официално регистрирани доставчици на интернет, като за сравнение в Германия има само 6. Това спомага скоростта на интернет в нашата страна да бъде изключително бърза, което ни отличава от другите държави в Европейския съюз. Именно този бърз интернет предоставя възможност за засилено присъствие на зложелатели в мрежата. Прокурор Стефанова добави, че престъпленията в интернет са на трето място в класациите на Европол по най-често случващите се на територията на Европейския съюз. Тя обрисува физическия профил на педофила и запозна децата с възможностите им за сигнализиране на прокуратурата при случай на престъпно поведение срещу тях. Жертвите на противоправно деяние могат да подадат сигнал, чрез интернет сайта на всяка една прокуратура в страната. От магистратурата гарантират пълна анонимност на изпратилите такива сигнали.

Г-жа Месерджиева, която е член на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Бургас запозна учениците с дейността на комисията, начина по-който тя работи и възпитателните мерки, които се налагат от нея. Тя посочи, че когато има такъв тип проява от страна на ученик срещу него се провежда процес, подобен на тези в съдебните зали. Г-жа Месерджиева съобщи на децата, че е изключително важно ако са станали жертва на престъпление или усетят, че срещу тях има опит за извършване на такова да не го запазват за себе си, а да го споделят със своите родители или компетентните институции.

Инспектор Стоянов посочи какви са методите, с които си служат престъпниците, как осъществяват контакт с децата и каква е тяхната цел. Той съобщи, че е от изключителна важност учениците да проверяват профила в социалните мрежи на искащите контакт с тях. Проверката може да стане чрез преглед на общите приятели, снимките в този профил и активността му. Инспектор Стоянов каза още, че е много важно при контакт със зложелател в интернет цялата комуникация с него да бъде запазвана от учениците, а не изтривана, и да бъде предавана на компетентните органи, тъй като тя е използвана за откриването на престъпниците. Той съобщи още, че профилите в социалните мрежи имат няколко степенна защита и е добре всеки от учениците да защити профила си максимално. Полицейския служител бе категоричен, че снимки, които биха могли да бъдат използвани от зложелателите срещу техните собственици не трябва да бъдат съхранявани нито на компютър, нито в телефон, тъй като защитата на тези устройства може да бъде пробита. При наличие на подобни снимки е важно те да бъдат съхранявани на флаш-памет или друг приносител на данни, който не е прикачен към устройство свързано постоянно с интернет.

На учениците бе прожектиран и филм, който показа нагледно как действат изнудвачите през социалните мрежи и докъде могат да достигнат, ако бъдат лековерно допуснати сред приятелите на учениците.

Лекциите ще продължат и през идната седмица с нови беседи в горепосочените две учебни заведения. След техния край лекторите ще посетят и други училища, като срещите ще продължат през месеците март и април.

Коментари

Задължително поле