Ученици се състезаваха в Монтана по умения за борба с бедствия

Учениците от Второ средно училище „Никола Й. Вапцаров” в Монтана се класираха на първо място в областния етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. Състезанието се организира от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана и се проведе в Центъра за професионална квалификация.

Участниците показаха знания за правилно поведение при пожар, бедствия и извънредни ситуации, а в практическите игри поставяха противогази, херметизираха помещения и хранителни продукти, демонстрираха бързина и правилна реакция за действия при земетресение, наводнение и пожар.

Целта на състезанието бе да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при бедствия, аварии и катастрофи, да се възпита у тях чувство за взаимопомощ и умение за работа в екип при възникване на кризисни ситуации, казаха специалистите. Всички участници получиха грамоти и награди.

Коментари

Задължително поле