Ученици участваха в симулативен съдебен процес в Елена

Районният съд в Елена за поредна година проведе Ден на отворените врати по проект на Висшия съдебен съвет, инициатива, която добива все по-голяма популярност и се реализира в повечето съдебни структури у нас.

Този ден дава възможност на гражданите да се запознаят с работата в Еленския районен съд и Районната прокуратура, да разгледат съдебните зали, да получат повече информация за взаимодействието между съдебните структури, достъпа до правосъдие и защита на правата им. Най-голям интерес към инициативата за сетен път проявиха ученици от двете съседни общини Елена и Златарица. Те пожелаха отново да участват в симулативни съдебни процеси, за които им помогнаха магистрати от съда и прокуратурата в Елена.

Участниците в съдебните казуси от еленското СУ „Иван Момчилов“ и СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Златарица са включени и в „Образователна програма – съдебна власт, информиран подбор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – един съвместен проект между Висшия съдебен съвет и МОН. За втора поредна година съдия Искра Вараджакова и прокурор Красимира Христова образоват ученици по различни теми – как да защитят правата си чрез съдебните институции, превенция срещу употреба на наркотични вещества, трафик на хора, децата и компютърните престъпления.

За Деня на отворените врати учениците избраха два интересни актуални казуса – за домашното насилие и за съжителство на пълнолетен с 16-годишно момиче. Участниците от двете училища влязоха без притеснение в ролите на съдия, прокурор, адвокати, свидетели, подсъдими и работиха отговорно за вземането на справедливи осъдителни решения. Районният съдия Пейо Приходков похвали учениците за старанието, сериозната подготовка и убедителност по време на съдебните заседания.

Коментари

Задължително поле