Учредиха клуб "Маркетинг" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

Клуб "Маркетинг" бе учреден в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" по време на националната научно-практическа маркетингова конференция, организирана в града под тепетата от катедра "Маркетинг и международни икономически отношения" към ФИСН (Факултета по икономически и социални науки).

Със създаването на клуба се цели осъществяване на постоянна научна и практическа онлайн активност, която да позволи издигането на престижа му извън научно-образователните структури. В тази насока ще се търсят контакти с различни институции и организации и маркетингово ориентираните бизнес компании у нас, обясниха от висшето училище.

Националната конференция бе под названието "Филип Котлър и маркетингът - традиции, визии, превъплъщения", а поводът за провеждането й бе 85-годишнината на всепризнатия основоположник и лидер на съвременния маркетинг и автор на най-вдъхновяващите трудове с практическо приложение. Председателят на организационния комитет на конференцията и основен инициатор доц. д-р Велин Станев представи професионалния път на Филип Котлър, преплетен изцяло с развитието и възхода на маркетинга. Доц. Станев подчерта, че трудът на Котлър "Управление на маркетинга" е почти 50 години основно учебно помагало в цял свят и база за формиране на учебната дисциплина по маркетинг.

В рамките на форума бяха представени 22 доклада, като най-силно бе присъствието на възпитаници на ПУ "Паисий Хилендарски" и УНСС (София). Текстовете на разработките им ще бъдат включени в сборник, който ще се разпространява безплатно, обясни доц. д-р Велин Станев. Всички участници, представили доклад по време на самата конференция, ще получат и специален сертификат.

Амбицията на катедра "Маркетинг и МИО" в ПУ е националната маркетингова конференция да прерасне в ежегоден форум с международно участие. "За да имат възможност студенти, докторанти и млади специалисти от висши училища у нас и чужбина да представят постигнати научни резултати, нови идеи и намерения за бъдещи съвместни проекти", допълни доц. Станев.

Коментари

Задължително поле