Фалшиви новини за децата*

Снимка: Архив

Не се отнемат деца по анонимни сигнали

Позиция на Министерството на труда и социалната политика

В последните месеци сме свидетели на ежедневно разпространяване на неверни и манипулативни твърдения в публичното пространство, чиято цел е да се внуши страх и паника сред родителите чрез демонизиране на образа на социалните работници и да се разруши доверието в системата за закрила на детето. Става въпрос за същите социални работници, благодарение на които през 2018 г. е предотвратено изоставянето на 1733 деца.

Поредната порция фалшиви новини бе разпространена от Асоциация „Общество и ценности“ чрез погрешно и тенденциозно интепретиране на промени в законодателството в областта на закрилата на детето, които бяха публикувани в. „Труд“ от 10 юли т.г.

Министерството на труда и социалната политика възразява срещу безотговорното разпространение на подобни неверни твърдения и заявява, че промените в законодателството не дават нови правомощия и основания за настаняване на дете извън семейството.

Колкото и лъжи да се кажат относно действащо от години, невлязло в сила или неприето законодателство, безспорна истина е, че няма как да се прилагат законови текстове, които не съществуват. Няма как да се реализира невярното твърдение, че ще „се отнемат деца след анонимни сигнали“. От 13 г. е регламентирано, че „анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете“. Настаняването на дете извън семейството може да стане само при основания, определени в закон и подлежи на съдебен контрол.

Законът за закрила на детето (ЗЗД) и другите закони не дават права на социалните работници за „влизане“ и „претърсвания на домовете“. Неверни са и твърденията за „изземване на държавни функции от частни фирми (НПО)“. Напротив - чрез приемането на Закона за социалните услуги (ЗСУ) държавата по-сериозно припознава своите функции за контрол на предоставянето, финансирането и качеството на социалните услуги за защита на децата и възрастните. Основен доставчик на социалните услуги и след приемането на закона остават общините. Единствено те могат да възлагат социални услуги на частни лица. Този принцип е от 17 г. и е запазен в ЗСУ.

През 2018 г. едва 15,6% от социалните услуги са възложени на частни доставчици и НПО.

Със ЗСУ за първи път се въвеждат финансирани от бюджета безплатни услуги за всички родители (и бъдещи). Законодателството регламентира, че социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор, т.е. всеки човек ще има право да избере доставчика на услуга, която желае.

* Заглавието е на редакцията

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения