Фандъкова: За догодина се предвиждат повече средства за поддържане на междублоковите пространства

Кметът на София Йорданка Фандъкова.

За 2017 година предлагаме двойно увеличение на средствата за поддържане и почистване на междублоковите пространства. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на пресконференция за план-сметката на общината за следващата година.

„Не планираме промяна в размера на такса „Битови отпадъци“ за следващата година, тоест ще запазим размера й“, заяви Фандъкова. „Предвиждаме средства за осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в размер на 172 806 700 лева. През последните години успяхме да подобрим почистването на града, а също така и да решим трайно и по възможно най-високите европейски стандарти за екология, проблемът с третирането на битовите отпадъци с изграждането на трите инсталации за отпадъци, затварянето на старите депа и тяхната рекултивация“, обяви тя.

По думите на Фандъкова всичко това позволява за следващата година да се предвидят повече средства за почистване и поддържане на междублоковите пространства. „Това е много важен наш нов приоритет. Затова и за 2017 година предлагаме увеличение 2 пъти на средствата за поддържане и почистване на междублоковите пространства. В същото време предлагаме и увеличаване на средствата за почистване с над 5 милиона лева“, посочи Фандъкова, като уточни, че средствата ще дойдат от това, че се предвиждат по-малко разходи за проучване, проектиране, изграждане и третиране на битовите отпадъци, заради чувствителния напредък в това отношение. „Надявам се общинският съвет да одобри този нов приоритет“, заяви Фандъкова.

По отношение на третирането на отпадъците, което е най-важното за опазването на околната среда, тя обясни, че за 1 година работа на завода за отпадъци са преработени 229 хиляди тона битови отпадъци. „За 2016 година имаме и увеличение в количеството преработени отпадъци в инсталациите за компостиране и за преработка на хранителни отпадъци. 17 746 тона са преработени на „Хан Богров“, като това е със 648 тона повече в сравнение с 2015 година“, съобщи столичният кмет, като уточни, че тези данни са за първите 9 месеца на 2016.

„За 2017 година планираме преработване на 100% от количествата на битовите отпадъци в завода за отпадъци или до 380 000 тона и преработка на зелени и хранителни отпадъци в размер на 25 200 тона на инсталацията на „Хан Богров““, посочи Фандъкова.

По думите й през 2016 година до този момент произведеният компост на инсталацията на „Хан Богров“ е 4 484 тона или с 697 тона повече в сравнение с 2015 година, а с преработката на хранителните отпадъци се захранва с електроенергия цялата инсталация, като останалата се продава. „Продължаваме работата за почистване на града и съвременно и екологично третиране на отпадъците“, допълни още Фандъкова.

Коментари

Задължително поле