Финансирането и заплатите в детските градини в Сливен влизат в регистър

Какви са условията за достъп на деца с увреждания, какви са източниците на финансиране, както и средните месечни заплати на педагогическия и помощния персонал – това са част от данните, които ще съдържа новият регистър на детските градини и центровете за личностно развитие в Сливен и общината. Създаването на подобен регистър се налага от Закона за училищното и предучилищното образование.

А обстоятелствата, които ще бъдат вписвани, се определят от общините. Сливенската община ще изисква да бъдат описани по отделни пера сумите, които детските заведения получават – от общинска и държавна субсидия, дарения, европроекти и друг вид финансово подпомагане.

Освен това, в регистъра ще бъдат вписани дейностите по проекти и резултатите от тях, капацитета и състоянието на легловата база. Регистърът ще се води на електронен и хартиен носител и ще е достъпен за всеки.

Предложението за приемането на специална наредба за създаването и поддържането на регистъра е внесено от кмета Стефан Радев и ще бъде подложено на дебат на следващото заседание на местния парламент.

Коментари

Задължително поле