Финансовите отчети на фирмите в онлайн вариант

Годишните финансови отчети на фирмите ще може да бъдат подписвани електронно.

Нови правила за шефовете на ИДЕС

Годишните финансови отчети на фирмите и докладите на одиторите към тях ще може да се подписват с електронни подписи. Промяната ще важи както за подписа на шефа на фирмата, така и за този на главния счетоводител и на одитора. Това гласят промени в Закона за счетоводството, вкарани преди второ четене в преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от председателя на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова.

Целта е да се регламентира възможността за електронно подписване на годишните финансови отчети, пише в мотивите на Менда Стоянова. Сега това е предвидено като опция в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но с отпадането на неговата сила тази възможност също ще отпадне.

Ще бъдат въведени и изисквания към членовете на Управителния и Контролния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Те ще трябва да имат добра репутация, най-малко 5 г. професионален опит и да са участвали в проекти на ИДЕС. Сега критериите трябва да се одобряват от общото събрание на ИДЕС, което е трудно изпълнимо, става ясно от мотивите на Менда Стоянова.

Коментари

Задължително поле