Финансов хаос и нарушения в СУ (обзор) Плащали аванси над 10 000 лева „на ръка“

Снимка: Архив

Липсват контролни процедури

Заради финансови нарушения Сметната палата отказа да завери отчета на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за 2016 г.

“Годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансово състояние и имущество на СУ”, сочат експертите. Те припомнят, че от 2012 г. Сметната палата установява повтарящи се съществени отклонения от правилата за финансово отчитане. През последните 5 години отчетите на СУ са заверявани два пъти с отказ – за 2014 и 2016 г. и три пъти с резерви – за 2012, 2013 и 2015 г.

“Липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения, са основна причина за допуснатите отклонения”, твърдят от Сметната палата.

Съществува риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др., да не се водят на отчет, предупреждават експертите. Те дават пример със сметката на “Компютри и хардуерно оборудване”. В баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. По сметка “Други машини, съоръжения, оборудване” в баланса са отразени 28 400 442 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по сметката е 25 449 447 лв., а при инвентаризацията са установени 17 866 889 лв. За несъответствията не са предоставени документи.

Не е спазен и редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания – СЕБРА. По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други.

Констатирани са нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой. Проверяващите са установили, че продължава практиката да се възстановяват гаранции за изпълнение и участие в процедури по обществени поръчки, чрез внасяне по банковата сметка на контрагента. Многократно са изплащани и служебни аванси на стойност над 10 000 лв.

 

Позиция на СУ

Предприехме редица мерки

От началото на 2016 г. насам ръководството на Софийския университет активно и последователно извършва преглед на дейности и системи, в които има изоставане и недостатъци. В СУ има близо 50 вътрешни разпоредители с бюджет в общо 16 факултета и три департамента. Установихме пропуски в работата на множество звена, които събират и предоставят счетоводни данни.

Ръководството на СУ ще продължи с решителните мерки за подобряване на финансовата дисциплина и изразява своето убеждение, че предприетите през последните 18 месеца действия ще доведат до видим напредък.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.