Финтех индустрията и нейнoтo място у нас

Предимството е в понижаване на разходите, предлагането на по-добри и по-гъвкави условия

Блокчейн е технологична тенденция с потенциал да промени световната икономика

Финтех индустрията в България е свързана предимно с осъществяване на бързи и евтини транзакции от специализирани финансови компании. Те извършват скоростни преводи на физически и юридически лица, свързани с частни парични взаимотношения и фирмени преводи, както и такива, при търговия с валута и с ценни книжа на финансовите пазари. В обсега на финтех компаниите влизат следните финансови услуги: бързи плащания; блокчейн, обмяна на валута; краунфъндинг (кампания за целево акумулиране на паричен ресурс); дигитални пари, онлайн банкиране; инвестиции.

По данни на Световната банка в България има 49 банкови клона на 100 хил. жители при само 24 офиса средно за ЕС, или около 2 пъти повече, което прави банковите услуги сравнително скъпи за банковия клиент у нас, който с основание роптае, че в последните няколко месеца повечето банкови такси поскъпнаха. Новата директива за платежните услуги - директива (ЕС) 2015/2366 - влезе в сила, като се очаква да преобрази банковата индустрия и за банкери, и за потребители и по същество е началото на т. нар. отворено банкиране. Тя дава възможност финтех компании да имат достъп до банкови сметки. В българското законодателство частично дейността на FinTech компаниите, които включват електронните платежни услуги, е регламентирана със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Той бе променен (ДВ бр. 20/2018 г.) и с това изменение се транспонира Втората директива за платежните услуги (PSD 2) в националното ни законодателство. Тази директива е транспонирана в законодателството и на останалите страни от ЕС.

Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID II) се въвежда чрез новия Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Прилагането на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (IFRS 9) и транспонирането на Регламента за личните данни (GDPR) са само част от по-значимите нови регулации, които ангажираха вниманието на банковите мениджъри у нас и в страните от ЕС.

Според автора дълг не само на банковите служители, но и на банковите клиенти е да променят отвътре банките. Лоялният и изряден банков клиент следва да бъде разтоварен от високите банкови такси - от една страна, а банковият мениджър и у нас следва да се превърне в персонален финансов съветник, както личен на индивидуалния спестител или кредитоискател, така и корпоративен - за бизнеса. Налице е необходимост от много работа по отношение на това как се управляват процесите в банкирането. Банките трябва да станат по-добри банки, а не да се стремят да станат финтех компании, защото ние, банковите клиенти, все още имаме нужда от добра банка за управление на парите си, преди да стигнем до технологията. Около 90% от банките в България се опасяват, че FinTech индустрията ще отнеме част от бизнеса им според проучване на международната одиторска компания „Прайс Уотър хаус Купърс“ (PwC). То бе коментирано неотдавна на Петата годишна банкова конференция „Банките и бизнесът“. Данните на PwC сочат, че 82% от банките ще засилят партньорството си с FinTech фирмите, а над ? от тях очакват до края на 2020 г. да въведат някакъв тип технология при операционните си дейности, което обаче е налице при сравнително малък брой банки у нас.

Всичко това идва от огромната разлика в начина на управление на процесите и несравнимо по-малкия брой служители, които технологичните финансови компании имат в сравнение с традиционните банки, застрахователи и т. н. В тази връзка в доклада на PwC се посочва, че повечето банкери виждат при личните заеми (64%) и личното финансиране (50%) най-голям риск при преместване към компания FinTech. Фокусът върху интуитивния дизайн, лесната употреба, както и достъпността и бързината на услугите се разглеждат в доклада като най-важните области за задържане на клиенти. 63% от банкерите обаче виждат възхода на FinTech като възможност за разширяване на продуктите и услугите. Всъщност банкерите все по-често се обръщат към FinTech компании да се включат в партньорства (54%, както и за закупуване на услугите на FinTech компании (40% ).

Предимство на FinTech компаниите е в значителното понижаване на разходите, което им позволява да предлагат много по-добри и по-гъвкави условия. Традиционните банки също правят опити да се възползват от опита на финтех фирмите. В тази връзка броят на банковите клонове в Европа се е редуцирал с 20%, което е за сметка на увеличение на т. нар. мобайл банкиране. В друг анализ на голямата одиторска компания Deloitte се посочва, че до края на 2020 г. традиционните банки ще загубят до 29.5% от приходите си от платежни услуги в сравнение с 2015 г., но същевременно конкуренцията с финтех компаниите за банките е предизвикателство и възможност. В случай че не се управлява добре, банката може да загуби 30%, но ако се възползва правилно, може да спечели 30%. Изводът е, че традиционната банка може да използва директивата на ЕК в тази насока като платформа, за да привлече приходи от клиенти на други банки, при които тази възможност се подценява. И тук предимството е на страната на големите капитали и бази данни. Към момента основният недостатък на FinTech компаниите е, че те нямат мащаб и оперират със сравнително малки суми. Оптимистичният вариант за банките е, че те могат да осъществят партньорства за сътрудничество с FinTech бранша и да направят всичко възможно да са предпочитаният интерфейс за банковите клиенти.

Към FinTech услуги могат да бъдат отнесени и следните финансови операции: използване на блокчейн технология по два различни начина, като приложението в криптовалутите и като платформа за т. нар. умни договори, а може за двете едновременно; в смисъл сигнатура или поддържане на каталог, в т. ч.: Биометрия, STP, и т. н.; регулаторно въздействие и съгласие за това; управление на данни и използването им; плащания и транзакции чрез мобилни устройства; привлекателност на дигиталните финансови услуги за малките и средните предприятия; управление на паричните потоци; инвестиции и продажби на валути и др.

Във връзка с дейността на финтех компаниите следва да се разгледа и какво е Blockchain, предвид това, че повечето от финтех компаниите използват тази технология. Блокчейн е технологична тенденция или своеобразен технологичен тренд, която има потенциала да промени световната икономика и да демократизира начина, по който се създава стойност. Това е новият начин за споделяне на информация, който може да автоматизира процеси, да съкрати пътя от производител до потребител, като премахне нуждата от посредници, да улесни набирането на начален капитал чрез токени (ICO). Технологията е базирана на криптография, peer-to-peer комуникация, споделен дневник за транзакции, който е в основата на криптовалутите. Чрез Blockchain технологията се променя и начина, по който се прави бизнес. Блокчейн е система за организация на разпределена бази данни. В момента тя се използва най-вече като хранилище на информация за операциите с криптовалути (биткойн, етериум, литкойн и др.) и може да бъде внедрена в банковата дейност, тъй като криптотехнологията съкращава времето за осъществяване на големи сделки.

Освен във финансите, блокчейн технологиите вече са застъпени и в: здравеопазването, социалните услуги, а отскоро и в борсовото дело. Повечето анализаторски компании споделят мнението, че бъдещето на електронната търговия е свързано именно с технологията блокчейн. Според прогноза на IBM, в края на текущото десетилетие около две трети от банковите операции в света ще се извършват посредством тази технология.

В началото на 2021 г. българските финтех компании Пейнетикс, Файър и Фос бяха финансирани за технологичното им развитие с 5 млн. евро. Този ресурс бе предоставен от новия венчър фонд „Ню Вижън 3“, който е лицензиран от Фонда на фондовете, но има и привлечен ресурс и от частни инвеститори - 2.5 млн. евро, и от Българо-американската кредитна банка (БАКБ) - 2,45 млн. евро.

Следва да се отбележи присъствието от около 2 години на българския финансов пазар на известната финтех компания - британската Revolut (РЕВОЛЮТ). Тя има повече от 200 хил. потребители в България и над 10 млн. клиенти в Европа и САЩ. В изследване, направено от нея за поведението на българските потребители на тази своеобразна дигитална банка, е че след началото на пандемията КОВИД 19 се увеличават бързо плащанията чрез Револют в т. ч. и за онлайн пазаруване. Друга известна чуждестранна финтех компания, която оперира у нас, е „Пейсера“ от Литва. Инвеститорски интерес към българския финансов пазар има и от други чужди финтех компании (от Италия и др.) и моите очаквания са в скоро време броят им да нарасне.

У нас част от финтех компаниите са членове на Българската финтех асоциация. В нея членуват като пълноправни и асоцирани членове над 20 финтеха, тя съществува от близо две години. Наскоро тя бе домакин на онлайн конференция по Националната стратегия на МС за финансова грамотност.

Коментари

Задължително поле