Хармония в различията – реалност или фикция?

На 10 декември всяка година се отбелязва Международният ден за правата на човека. На този ден преди 70 години ООН приема Всеобщата декларация за правата на човека, чийто член Първи гласи: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство”.

По този повод за пета поредна година Университетът по библиотекознание и информационни технологии организира и проведе Научна конференция под мотото „Хармония в различията”. Именно върху триадата свобода – достойнство – права се опира съдържанието на конференцията: как в обществото се запазва или не човешкото достойнство, дали съвместното съжителство поражда уважение или обратното, равнопоставеност или дискриминация, емпатия или омраза. Как живеем днес: в хармония или в дисхармония? Съорганизатор на форума беше Националният съвет на религиозните общности в България.

„Днешният научен форум е актуален, защото често наблюдаваме конфликтността на езика на омразата. Ние се опитваме да утвърждаваме мира, разбирателството и диалогичността като средства за комуникация. Даваме своя принос за съхраняване етичния и религиозния мир, за изграждане на устойчиво общество” – се казва в обръщението на проф. д.ик.н. Стоян Денчев, прочетено от проф. д.н. Иван Гарванов.

В словото си Бирали Бирали, председател на Националния съвет на религиозните общности в България и зам.-главен мюфтия, отбеляза, че тази конференция е призвана да произвежда знания и практически умения за превъзмогване на различията в човешките отношения. „Ние изхождаме от основополагащата теза на световните религиозни общности, че човекът е висше творение на Създателя. Така в центъра на религиозната нравственост се поставя непоколебимото разбиране за висотата на човешкото достойнство. Това стои в основата на хуманизма и е заложено в Хартата за човешките права. Тази конференция е добър израз за нашата обща съпричастност към хуманизма. Трябва да изградим твърда непримиримост към проявите на ненавист – кървави атентати, политически противоречия, различни форми на етническа нетърпимост. Настоящата конференция допринася за това благородно дело” – каза г-н Бирали.

От името на три организации (Международна организация „Религии за мир – Европа”, Сдружение „Благодарност”, Форум „Авраам” – Мадрид) говори д-р Марсел Израел: „Нека се знае, че Всеобщата декларация за правата на човека е преведана на 375 езика и е най-превежданият документ в света. Диалогът между хората от различни етноси, религии и култури днес е основен елемент за съвместното глобално съществуване”.

Ръководителят на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм” проф. д.ф.н. Ваня Добрева говори за историческите предпоставки на Балканите, където ние живеем в изключителна близост със съседите си: „В днешния свят сме свидетели на различни разделения, на масирано рушене на културни паметници, на непрекъсната доминация на другата гледна точка – тази на оръжието, на владетелите на информационните средства, за да се налага един или друг ред, но ние чрез науката доказваме, че бихме могли да постигнем хармония, макар тя да е относително понятие”.

Общо на конференцията бяха изслушани 70 доклада, придружени с презентации, състояха се 11 дискусии, които обхващаха три направления: факти и проблеми на религиозното, етническо и културно многообразие. Всички текстове бяха предварително събрани и отпечатани в 500-страничен том. Участниците бяха поздравени от Музикална формация при Фондация „Светлина на Балканите” с диригент Данаил Вълков.

Коментари

Задължително поле