Хора печелят 50 млн. лв. годишно от предаване на скрап

Владислав Горанов

Хора печелят над 50 млн. лв. годишно от събиране на боклуци и предаването им за рециклиране. Фирмите, които имат право да събират, транспортират и предават за преработка отпадъци, са декларирали, че са изплатили на граждани за предадения боклук 50,34 млн. лв. през 2018 г. Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на депутата от БСП Явор Божанков.

През 2012 г. декларираните доходи от отпадъци са над четири пъти повече - 226 млн. лв. През 2013-2014 г. тези доходи намаляват съответно до 200 млн. и 153 млн. лв. През 2015-2016 г. изплатените суми на граждани за предадения боклук намаляват съответно до 40 млн. лв. и 32 млн. лв. През следващите две години обаче оборотите в бранша нарастват. За спада на парите в бранша има обективни причини, става ясно от отговора на министъра.

През 2012 г. беше приет нов Закон за управление на отпадъците. С него предаването за рециклиране на някои черни и цветни метали стана възможно само с документ за произход като целта бе да бъдат спрени кражбите на метали. През 2014 г. беше въведено изискване изплащането на суми за предаване за скрап да става само по банков път, като има изключение за граждани, които получават от скрап до 100 лв. на година.

В резултат през 2014-2015 г. 14 от най-големите фирми в бранша са прекратили регистрацията си по ДДС, една фирма е преустановила работа, други 7 фирми отчитат спад на приходите. На всички дерегистрирани по ДДС фирми е направена ревизия като са установени данъчни задължения в големи размери.

Коментари

Задължително поле