Хуманитарната гимназия в Търново отново се нуждае от дофинансиране

Общинският съвет ще решава дали да одобри предложението на директора за отпускане на 15 000 лева от градската хазна

Дофинансиране в размер на 15 000 лв. иска директорът на Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” във Велико Търново. Павлин Витанов е отправил предложение до Общинския съвет в старата столица, което ще бъде разгледано на предстоящата редовна сесия. Средствата са нужни за последните два месеца на календарната година.

През настоящата учебна година в училището се обучават 43 ученици в 5 паралелки. Петима осмокласници са в паралелка

„Изпълнител на термални процедури”, 7 деветокласници в профил „Хуманитарен”; 12 десетокласници учат „Изпълнител на термални процедури”, 11 ученици в ХІ и още 8 в ХІІ клас се обучават в същата специалност.

До края на 2018 г. училището ще разполага с 31 224 лв., от които 2665 лв. целеви средства, 531 лв. за мотивация на учениците по проект „Твоят час” и 28 028 лв. бюджетни средства. За самостоятелни маломерни паралелки гимназията ще получи 8220 лв. Според разчетите за успешното приключване на финансовата година са нужни обаче още 15 000 лв.

Коментари

Задължително поле