Хуманитарните хоризонти на ЮНЕСКО

Руската федерация е един от безусловните лидери по брой асоциирани школи и катедри към Организацията

В своята история на ЮНЕСКО се е налагало неведнъж блестящо да преодолява различни политически и финансови трудности

* Статията е по повод 75-годишнината от основаването на ЮНЕСКО на 16 ноември 1946 година.

2020 г. е богата на юбилейни дати, напомнящи за, без преувеличение, съдбоносните събития на Най-новото време. Сред тях - краят на най-кръвопролитната и мащабна в историята Втора световна война и в резултат формирането на съвременното устройство на света, отразено в уставните документи на водещите международни институции. При това, ако за съхраняването на политическата устойчивост на световния ред отговаря ООН, то моралният компас на следвоенната координатна система, посочващ интелектуалния вектор на развитие на световната общност, е ЮНЕСКО, която тази година също отбелязва своята 75-годишнина.

На 16 ноември 1945 г. в Лондон е подписан Уставът на Организацията на Обединените нации по въпросите на образованието, науката и културата. Но именно с присъединяването на Съветския съюз на 21 април 1954 г. дейността на ЮНЕСКО придобива глобален обхват, а актуалната и днес благородна мисия да се „вкоренява идеята за защита на мира в съзнанието на хората“ получава универсално признание и легитимност.
ЮНЕСКО се ползва с голямо уважение в нашата страна. Значителна работа по придвижването и популяризирането на високоморалните принципи и ценности на организацията води Комисията на Руската федерация по въпросите на ЮНЕСКО, обединяваща ръководителите на ресорните руски министерства и ведомства, видни дейци на образованието, науката, културата, журналистиката, представители на творчески и бизнес кръгове.

Пренесено през десетилетия, нашето сътрудничество с ЮНЕСКО е пример за взаимоуважително и взаимообогатяващо партньорство, за което свидетелстват резултатите от срещата на Президента на Русия - В. В. Путин с Генералния директор на организацията Одри Азуле в Москва през 2019 г.
Руската федерация е един от безусловните лидери по брой асоциирани школи и катедри към ЮНЕСКО, съхранява водещи позиции в сферата на океанографията, хидрологията, науките за Земята, биоетиката и изкуствения интелект. За повишаване на научния престиж на ЮНЕСКО спомага учредената за отбелязване на Международната година на периодичната таблица на химическите елементи (2019 г.) Премия на ЮНЕСКО-Русия на името на Д. И. Менделеев в областта на фундаменталните науки и програмата за грантове на ПАО „ФосАгро“/ЮНЕСКО/ИЮПАК в областта на „Зелената химия“.

Русия активно участва в спортната и антидопингова програми на ЮНЕСКО, включително и за прилагане на международно равнище на изработения в нашата страна Казански план за действия.

Динамично се развива културното сътрудничество. През 2018 г. с участието на Одри Азуле в Санкт Петербург успешно се проведе Международният ден на джаза. През 2019 г. Списъкът на световното наследство бе допълнен с 30-та поред руска номинация - „Храмовете на псковската архитектурна школа“. През 2022 г. Казан се готви да домакинства юбилейната сесия на Комитета за световно наследство, насрочена за 50-годишнината на Конвенцията за защита на световното културно и природно наследство от 1972 г.
В качеството на един от най-големите донори и отговорен член на ръководни и мнозинството спомагателни органи на ЮНЕСКО, Руската федерация подкрепя инициативата на Генералния директор за „стратегическа трансформация“ на Организацията, насочена към увеличаване на КПД-то u и адаптацията u към новите реалности. Както изглежда, ключът към това трябва да е планомерното укрепване на програмния профил на ЮНЕСКО при съхраняването на нейния междуправителствен характер и строго съблюдаване на гарантираното в системата на ООН „разделение на труда“.

Намаляването на градуса на политизация на ЮНЕСКО, спъващ нейната ефективност, е от общ интерес за всички държави членки. Необходимо е да се изключат от дневния ред несвойствените за Организацията въпроси за териториалната цялост и суверенитета, да се извади пред скоба самата възможност държавите да си разчистват сметките на сцената на световния форум. Съжаление предизвикват и непрестанните опити за прокарване в ЮНЕСКО на политически ангажирани и конюнктурни по своята същност проекти, формирани в духа на печално известната концепция за „ред, основан върху правила“, влизащи в противоречие с традиционните за организацията принципи за консенсус, инклузивност и диалог.

Същевременно, въпреки своята природна „мекота“, ЮНЕСКО трябва от време на време да проявява твърд характер. Организацията не бива да остава в сянката по време на ситуациите, свързани с груби нарушения на нейните високи принципи и идеали. В частност става въпрос за такива достойни за порицание сюжети като „прочистването“ на образователното пространство на Украйна и Латвия от руския език, а също и наблюдаваните в Прибалтика и редица западни държави случаи на ограничаване на свободата на словото и на натиск над руски средства за масова информация. И накрая, на международната общност начело с ЮНЕСКО е време да предприеме дейни мерки за възстановяване на световното наследство в Сирия, пострадало от ръцете на терористи. Руската федерация е готова да помогне по всякакъв начин.

В своята история на ЮНЕСКО се е налагало неведнъж блестящо да преодолява различни политически и финансови трудности. След излизането от проточилите се бюджетни затруднения, предизвикани от отказа на отделни страни, напуснали редиците на Организацията, да си „платят сметките“, сега тя се сблъсква с принципно ново предизвикателство - пандемията от коронавирус, нанесла осезаем удар по всички сфери от компетенцията на ЮНЕСКО. Не се съмнявам, че и този сложен етап ще бъде преминат с достойнство и ЮНЕСКО ще продължи своя курс за градеж на свят, основан на „нравствена и интелектуална солидарност на човечеството“.

Коментари

Задължително поле