Център по имплантология откриха в Медицински университет-Пловдив

Студенти ще се обучават на 3D симулатор за виртуална реалност със софтуер за 2017 г.

Център по имплантология бе открит във Факултета по дентална медицина (ФДМ) към Медицинския университет-Пловдив в присъствието на академик Николай Попов, който е в основата на създаването на имплантологията в България, и ректора на вуза проф. д-р Стефан Костянев. Акад. Попов разясни, че факултетът ще има клиника на денталната имплантология с повече клинични демонстрации и клинични упражнения и кабинети. В тях студентите ще се обучават как на практика да слагат своите първи инплантанти.

18pl9998-fdm-kabinet1Другата нова придобивка във ФДМ е вторият 3D лъчево-конусният компютърен томограф в рентгена, който позволява изцяло преминаване към дигитален образ за детайлно секторно виждане. Апаратурата има уникални възможности за цефалометрично изследване, 3D сегментно сканиране с висока безопасност за пациента и оператора, с минимално натоварване с йонизираща радиация без компромис в качеството на изображенията. Според експертите безспорни са и възможностите за изследване на темпоро-мандибуларната става с отворена и затворена уста при търсене на отклонения в движенията на ставата. В катедра "Рентгенология" е създаден и непрекъснато се обновява регистър на пациентите с точно описание на рентгеновите находки с цел създаване на база данни за бъдещи разработки и анализ. Факултетът по дентална медицина може да се похвали с изграждащата се електронна система за бърз достъп до рентгеновите снимки на пациенти, лекувани от студентите в различни клиники. По този начин може да се проследи прогреса на случаите от диагнозата до лечението и да се анализират интердисциплинарни казуси. Голямото предимство на системата е, че дигиталната рентгенова снимка може да се обработи допълнително чрез корекция на контраста, промяна в негатив и увеличаване на обектите без загуба на качеството на изображение, защото работи директно със софтуера на рентгеновите апарати.

Следващата придобивка е 3D симулатор за виртуална реалност, който е последен модел и със софтуер за 2017 г. "Такъв симулатор - HRV, има само в университета в Шефилд (Великобритания). Уверено може да кажем, че нашият симулатор е единствен в България, на Балканите и на Стария континент Европа, ако приемем, че Великобритания е островна държава. На него първо ще бъдат обучени преподавателите и след това ще се въведе в учебната програма на студентите", коментира проф. Нешка Манчорова. Според нея 3D симулаторът ще е приятно предизвикателство и изключително хубава играчка-учител за студентите. "Реално симулаторът се явява високотехнологичен междинен етап в преподаването между класическото обучение върху фантомни модели (предклиничното обучение) и истинската клинична практика на студентите. Той вгражда всички игрови педагогически подходи, което ще предизвика голям интерес у студентите и е гаранция, че ще бъде усвоен много бързо", допълва най-младата професорка във ФДМ.

Системата разполага засега с 4 тренировъчни модула за симулация на виртуална реалност: по имплантология (за планиране и опериране), по консервативно зъболечение и ендодонтия, по протетична дентална медицина и четвъртият модул, обслужващ първите три модула, прави оценка на изработеното, симулираното от студента. Последният модул има изключително значение за преподавателската работа, защото обективно и триизмерно показва прогреса на студентите. Получената информация за оценка на изпълнената задача е количествена, като показва какъв процент от задачата е изпълнен правилно, какво е отклонението, консервативен ли е оперативният подход или ненужно екстензивен, с колко процента работата е осъществена по-радикално от необходимото. Системата информира дали задачата е извършена за зададеното време, може да измерва разстояния и ъгли в избран 2D срез, дава възможност за оценка на близостта до пулпната камера и т.н. Работи се на триизмерен монитор с триизмерни очила, които симулират реалност, паралелна на нашата. Само самият оператор може да наблюдава виртуалната реалност. Системата е свързана с плазма монитор, има виртуален наконечник, виртуално огледало и педал. Голямо технологично постижение е виртуалното симулиране на тактилен усет при работа, усещане за механичен натиск при отнемане на емайла, дентина, кариозната лезия и при имплантологична работа в челюстните кости. Съществуват възможности за промяна на параметрите за твърдост на зъбните тъкани и остротата на борерите, което внася допълнителен обучителен елемент при работа върху хипоминерализирани или склеротични зони. Чрез синхронизация на очилата с екрана за виртуална симулация, на виртуалното огледало и наконечника се осъществява лечение в симулационна среда.

За учителя има втори монитор, където той наблюдава какво се случва, но само в 2D режим. Системата е технологично отворена и непрекъснато може да се ъпгрейдва. За сега във всеки един модул има зададени краен брой задачи. Има постигната договореност с французите да я ъпгрейдват всяка година. Разработва се нов софтуер solid editor за създаване на различни вариации на клинични ситуации и така симулаторът ще има неограничен брой сценарии за изпълнение. Това ще създаде възможност практически за пълно клониране на клиничната реалност във виртуална реалност и ще предостави технологичен и педагогичен скок в качеството на преподаване, и уникални възможности за отлична практическа подготовка на студентите по дентална медицина.

Предимството на симулатора е създаването на усещане за истинска реалност. И не на последно място - даването на оценка. Този симулатор позволява да бъде затворен целият комплекс на съвременното обучение - виртуална реалност, фантомна работа и клинична работа с много практически упражнения с пациенти. Във Факултета по дентална медицина в Пловдив се поставя ново начало за вграждане на технологиите във висшето образование, като се усъвършенства електронното и мобилното учене (e-learning and m-learning) с нов педагогически подход - учене чрез игра и забавление (game-based learning, g-learning) за разгръщане на целия когнитивен потенциал на нашите студенти.

Обстойното представяне на предимствата на третата придобивка убеди всички присъстващи, че Медицински университет-Пловдив има най-надеждния ресурс да обучи отлично своите студентите. И този ресурс са най-добрите преподаватели. Тези, които не само ще ги научат да използват най-новите технологии, но и ще ги запалят с личен пример да вървят по пътя на познанието и усъвършенстването.

Коментари

Задължително поле