Чакалнята предстои

евро, еврозона

ЕС невинаги действа по разписаните правила

Ще трябва да минем през чистилището тази година

На 12 юли 2018 година България получи от европейските си партньори така наречената пътна карта за реформи и обещания приблизително до около една година да влезе едновременно и във валутния механизъм, който предшества еврото, и в Банковия съюз. С други думи, Борисов припомни, че трябва да очакваме около 12 юли, средата на тази година, приемането ни в популярно наречената “чакалня”. Разбира се това е голям успех и на България, вероятно, няма какво да се крие и на това правителство “Борисов 3”. Разбира се, казвайки това, трябва да спомена, че човек винаги трябва да има едно наум, когато най-слаборазвитата за съжаление страна членка на Европейския съюз (ЕС), но и изглеждаща в центъра като най-корумпираната от всички, да твърди, че е на прага на чистилището. И да не забравяме по тази причина, че ЕС е една много специална организация, която невинаги действа по разписаните правила. Големият проблем е не дали ще влезем в чакалнята на Еврозоната, а кога и дали някога ще излезем от нея. Тъй като седенето вътре не е нещо голямо като преимущество. Всъщност нас ни наблюдават, но ние не ползваме облагите на Еврозоната.

Първо, имаме 4 икономически критерии за конвергенция. Първият е ценовата стабилност, като размерът на инфлацията не трябва да надвишава с повече от 1.5 процентни пункта размера на инфлацията на трите държави членки с най-добри показатели в Еврозоната. По този показател м. г. България сериозно се отклони от критерия и ако през 2019 година го направи, тоест ако инфлацията надхвърли 2%, престоят в чакалнята ще продължи доста по-дълго от 2 години поне. Вторият критерий е стабилни и устойчиви публични финанси. Тук засега нямаме проблеми. Третият е стабилност на валутните курсове, ние имаме и валутен борд, тук стоим стабилно. Четвъртият е дългосрочните лихвени проценти. Те не трябва да бъдат по-високи от 2 процентни пункта над размера в трите държави членки с най-добри показатели. Вероятно и този ще го покрием.

Следващият критерий е изискването за адаптирането на националните закони. Трябва да гарантираме, че имаме независими централни банки като всички останали, че отговарят на разпоредбите на договорите на ЕЦБ, на европейската система на централните банки. И тук ние вероятно ще трябва да минем през чистилището.

Пред „Фокус”, с големи съкращения

Коментари

Задължително поле