Басейнова дирекция глобява „Напоителни системи“ за полусухото корито на Въча в Кричим

Областният управител Дани Каназирева и зам.-министърът на околната среда Красимир Живков (вляво).

Басейнова дирекция ще глоби „Напоителни системи“ за полусухото корито на река Въча в чертите на град Кричим, защото не е спазен разписаният от МОСВ график за осигуряване на необходимите количества вода. Това стана ясно на среща при областния управител на Пловдив Дани Каназирева, на която присъстваха зам.-министърът на околната среда Красимир Живков, представители на НЕК ЕАД, Напоителни системи клон Марица, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“– Пловдив, Сдружение риболовен клуб „Балканка“, Риболовно сдружение с нестопанска цел „Олимпик 2002“ и кметът на Кричим Атанас Калчев.

„Минималната глоба е 10 000 лв., но в случая наказанието няма да е минимално“, заяви Красимир Живков.

Проблемът идва от ремонта на „ВЕЦ - Въча 1“, при който необходимите количества вода е трябвало да се осигуряват от „ВЕЦ – Кричим“, но само по 18 часа на ден. Проверката на Басейнова дирекция не е установила нарушения от страна на НЕК, но при „Напоителни системи“ са констатирани отклонения на одобрения график.

Присъстващите бяха запознати с резултатите от извършените проверки на място от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР). При проверка на водохващането на „Напоителни системи“ от река Въча беше установено, че по данни от дневника на 18.11.2019 г. за оводняване на коритото са пропуснати 271 920 куб. м, което е приблизително 4,8 куб.м/сек. На 19 ноември пропуснатите количества за оводняване на коритото на реката са 77 550 куб. м или 1,2 куб.м/сек., което е нарушение на режимния график, според който за оводняване на реката от язовир Кричим е необходимо да бъдат пропускани минимум 5 куб.м/сек. На 20-ти ноември няма отразени пропуснати водни количества. Липсва и монтирано измервателно устройство от „Напоителни системи“.

За нормалното състояние на коритото на Въча в Кричим е необходим отток от 5 куб. м/сек, а не 1,8 кум. м/сек, колкото е нормативно установеният екологичен минимум. Тази по-висока норма е задължителна за Кричим, но за трайното решавана на проблема се предвижда да бъде направено инженерно и хидроложко проучване на коритото на р. Въча, което да даде отговор на въпрос как да бъде коригирано то, за да не се разпилява водният отток.

Коментари

Задължително поле